פנחס כהנא פורש מתפקידו כיו"ר משמר האילנות בכפר סבא "החלטתי שיש מקום להעביר התפקיד למתנדב אחר"

לפני כ-  10 שנים הוקמה על ידי פרופ' יצחק שנל, "המועצה לפיתוח מקיים" בכפר סבא. המועצה מעורבת ויוזמת מפגשים בנושאי סביבה, תכנון ואיכות החיים העירונית, למעלה מ-20 מפגשים  שנקראו "מפגשים בירוק". במסגרת סדרה זו נערך ב-17-5-2009 מפגש בנושא "חשיבות העצים במרקם העירוני וההגנה עליהם". הוצג סקר עצים עירוני שנערך בעיר, פקיד היערות הארצי הרצה בנושא "שמירה על העצים הבוגרים ומשמעות התיקון החדש לחוק התכנון והבניה". ראינו שהקהל שהגיע כלל רבים שלא היו במפגשים קודמים ושהנושא קרוב ללבם ומבינים החשיבות. זה הביא הרעיון שלי להקים "משמר אילנות" בעיר. כך זה היה גם בנושא רכיבת אופנים כשקיימנו מפגש בנושא "רכיבת אופנים – הקשר בין בריאות הציבור ואיכות הסביבה". הוצגה פעילות העיריה בנושא עידוד השימוש באופנים, והוצג נושא בניית מסלולי אופניים ביערות קק"ל. גם ממפגש זה התארגנה קבוצת מתעניינים שהוקמה בשם "רוכבים בשרון".

התחלנו בפעילות הדרכה. הזמנו את פקידי היערות הארציים שהגיעו לסיור הדרכה בעיר. הבאנו חומר מקצועי לחלוקה, בעזרת פקיד היערות במשרד החקלאות והכפר. קיימנו מפגש בנושא – "עצים מופלאים – סיפורם של עצים עתיקים ומיוחדים". קיימנו מפגש נוסף בנושא – "עצים בעיר – למה ולמי זה חשוב", וכן הרצאות בנושא חשיבות העצים במרקם העירוני ועתיד היער העירוני בישראל. קיימנו סיורים מקצועיים ב"אילנות" וב"חוות הנוי", באזור התעשיה של שוהם לראות טיפול בעצים, ברחובות תל אביב לראות הטיפול בעצים. קיימנו סיור בפארק כפר סבא, בליווי מקצועי  מקרב המתנדבים בנושא הצל. כתבנו לעיריה שלדעתנו לא יהיה צל בציר המרכזי בפארק עוד 30 שנה. אחרי 10 שנים היה צריך כבר להיות צל. הסיבה, טיפול לא נכון בגיזום העצים, בחירה לא נכונה של מיני העצים, בחירה לא נכונה של העצים במשתלה ואי נטיעה במקומות קריטיים. כתוצאה נעשו מספר נטיעות אבל בקשנו מפגש מקצועי בנושא. הצטרפנו לארגון "חיים וסביבה" וזאת כדי להיות פעילים בנושאים אלו ברמה הארצית ולקבל מידע מקצועי. השתתפנו בכנסים מקצועיים.

קבלתי תעודת הוקרה  ממשרד החקלאות והכפר על פעילות ענפה ועקבית למען העצים. קבלתי מגן ארגון "ליונס כפר סבא" כאיש מופת כפר סבא על פעילות משמעותית מתמשכת בשמירה על איכות הסביבה ובהפצת המודעות לשימור הקיימות בכפר סבא בהווה ולמען הדורות הבאים.

הקמנו ביתן בימי איכות הסביבה שהכינה העיריה בקניון ערים בעיר. חלקנו חומר הסברתי, וגייסנו מתנדבים.

היינו מעורבים בכיוון הנושא ברמה הארצית, ולמעשה היתה התייעצות עמנו בנושאים מרכזיים.  תמכנו בהקמת יחידות משמר אילנות בערים אחרות, ואז הלכתי להרצות בישובים כמו באר שבע, פתח תקוה . הקמנו גם פורום אזורי בנושא שכלל נציגות מהרצליה, רעננה, קדימה צורן, פתח תקוה וזאת כדי להחליף מידע.

כשהממשלה החליטה ליעל תהליכים במשרדי הממשלה ופעלה במשרד החקלאות והכפר, התבקשנו להיות מעורבים והכנו מסמך מפורט בנושא " ייעול תהליכים מול פקיד היערות – הצעות משמר האילנות כפר סבא". על בסיס נייר עמדה זה נערכה פגישה עם האחראי על הנושא במשרד החקלאות והכפר.

כאשר רבו מספר המתנדבים, הצענו למחלקת גנים ונוף ומחלקת קיימות בעיריה, שיכינו תכנית עבודה שלהם לעבודה עם מתנדבי משמר האילנות כפי שמכינים בבית החולים לעבודה עם מתנדבים, משטרת ישראל ואחרים. נערכו כבר שתי פגישות תאום בנושא.

הייתי בין הפעילים להקמת "הפורום הישראלי לעירוניות". הייתי שותף לכתיבת פרק בנושא חשיבות העצים במרחב העירוני בחומר שהוגש לוועידת הביטט העולמית.

הקמנו צוות לשיתוף פעולה עם העיריה, מחלקת גנים ונוף, מחלקת קיימות והכוונה היתה לשתף גם אגף ההנדסה שיש לו נגיעה בנושא. נערכו מספר פגישות.

הצגנו עמדנו בנושאים מרכזיים וגם פעלנו להלחם על ההגנה על העצים. מתנדבים שלנו מאתרים הבקשות לכריתת עצים, מגבשים חוות דעת ואם יש צורך מערערים על החלטות כריתה והעתקת עצים בעיר, וזאת לאחר שקבלו אישור כריתה. בצורה כזו הצלנו עשרות עצים. המרכזיים שדרת הכניסה לעיר ליד מסלול האופנים מצומת רעננה צפון לעיר לאורך בן יהודה. 17 עצים שקבלו אישור כריתה, והודות לפעילותנו בהגשת ערר ניצלו או העץ בכניסה לשוק שקבל כבר אישור כריתה ובזכותנו ניצל. יש לציין שמתנדבי משמר האילנות הם אנשים עם רקע מקצועי נרחב בתחום התכנון, אדריכלות נוף, אגרונומים, כלכלנים ועוד.

אחד מהפרויקטים היפים שיזמנו – עריכת סקר גומות עצים ריקות בעיר. מצאנו כ200 גומות כאלו. המתנדבים הכינו הסקר. הבאנו לעיריה שיש לציין שנטעה את רב הגומות האלו תוך מציאת פתרון להשקיה. לאחר זמן עשינו עוד סקר ובו כללנו גם גומות שהיו ריקות והעיריה כיסתה אותם משום מה, וגם כללנו הצעות לנטיעת עצים במקומות שסברנו שיש לטעת. העיריה משתמשת בחומר זה. כהערכה על פעילות זו נטענו יחד עץ בטכס – המתנדבים והעיריה.

העיריה לא רצתה לשים באתר העירה מידע על בקשות לכריתה. זה לא נראה לנו סביר ומקשה עלינו לממש זכותנו להגשת ערר. העירה התעקשה שנים שלא לפרסם המידע., ובסוף מפרסמת.

הכנו מסמך המתייחס לעצים בוגרים בשטחי בתים משותפים. הנושא מסובך בפתרונו, אבל יש לטפל בו. הצענו לערב לפחות במידע את האגודה לתרבות הדיור. העצים לא מטופלים על ידי הגננים של ועדי הבתים, גדלים פרא ובסוף מהווים מטרד .

מצאנו שרחוב הרצל הולך ונעלם מבחינת העצים. הצגנו נתונים והעיריה אמרה שתקים צוות משותף. כך המצב ברחוב תל חי.

בקשנו להציג פעילותנו בוועדת איכות סביבה. עד כה לא התקיים. עלי לציין שהיתה תקופה שהייתי חבר בוועדת איכות סביבה.

לראשונה הכנו דוח השוואתי בין 2016 ו – 2015  בנושא סכום היקף רשיונות כריתה ומצאנו שיש עליה משמעותית בהיקף מספר רשיונות הכריתה ובמספר העצים שאושרה כריתתם. עליה של 18% במספר הרשיונות, ועליה של 245% במספר העצים  זאת באזור של פקיד היערות שלנו. בשנת 2016 הגשנו 19 עררים. הצלנו 33 עצים והבאנו להחלטה מחייבת לטעת עצים חלופיים במקום. עשינו לאחרונה סקר שמראה שלמרות החלטות לא נטעו העצים החלופיים. 5 עצים נכרתו לפני המועד בניגוד לחוק.

קיימנו מספר פגישות עם פקיד היערות הארצי והצגנו בפניו נושאים כמו בעיות בשקיפות המידע, בעיות אכיפה. לוקח שנים לטפל.

השקענו רבות בהעלאת נושא ההזנחה בגן מנשה. שטח פרטי. גן פרטי שהיה מהיפים בארץ ויש בו עצים בעלי חשיבות ברמת העולמית. הבאנו לתודעה, אבל הגן מוזנח עדיין ובניגוד להסכם של היזם עם העיריה לא פתוח לציבור. הצלחנו לשמור 2 שדרות עצים בקרבה לאחר ערערים לפקיד היערות. לאחרונה אושרה כריתת 7 עצים מהשדרה בגלל טיפול לא מקצועי של העיריה שאשרה תכנית בניה על חלק מהשדרה ויחד עם זאת אמרה שלא תתן לפגוע העצים.

הייינו מעורבים בנסיון להגן על יער אוסישקין. גן כאן נכשלנו. לדעתנו ולדעת השופט, העיריה פשוט נרדמה בשמירה. שטח של הוד השרון. אחד מהכשלונות הקשים גם שלנו מה שהביא למחשבה שחייבים למצוא דרך להיות מעורבים בשלבי התכנון .

הצענו למשרד החקלאות לתת תעודה לנאמני העצים כדי שיוכלו לקבל מידע או להרחיב הסמכות של נאמני הנקיון. הבעיה שזה בתחום אחריות המשרד לאיכות הסביבה והשני באחריות משרד החקלאות והכפר…

הקמנו צוות מקצועי לנושא מהיר לעיר. צוות משותף ל"משמר האילנות" ו"המועצה לפיתוח מקיים". הצוות כולל מתכנני ערים, אדריכלים, אדריכלי נוף, כלכלנים, אנשי חינוך , אגרונומים. הגשנו מסמך לעיריה.. נערכה פגישה ומחכים למפגש נוסף..

דאגנו בהתנגדות שהגשנו – "המועצה לפיתוח מקיים" שנושא היעור בעיר יקבל סעיפים הולמים בתכנית המתאר הכוללנית של העיר. ההתנגדות עוד לא נדונה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה.

בקשנו תמיד שיהיה אגרונום במחלקת גנים ונוף ושיהודק הקשר עם אגף ההנדסה. חייב לציין שמחלקת גנים ונוף תוגברה בין השאר באגרונום , ולדעתנו יש בשטח שינוי גדול. עובדים בשיתוף פעולה עם המחלקה וגם עם מחלקת קיימות. מקווים שעם התיצבות אגף ההנדסה הנושא יקבל מענה הולם גם מכיוון זה.

היתה תקופה מעניינת בניהול משמר האילנות. מתנדבים מופלאים שיש להם לב רחב לעצים. מקווה שכל ראש עיר שיבחר, יחבק אותם.

 

מאת: פנחס כהנא

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות