איחוד גני ילדים בשל מיעוט נרשמים, עו"ד ליאת פסטרנק-אלקיים: "עיריית כפר סבא החליטה ללא שיתוף ההורים ונציגות הגנים לסגור הגן של בני הצעיר, ולדחוס ילדינו לגן של 35 ילד"

עיריית כפר סבא עמלה בימים אלה על שיבוצם של כ- 5000 ילדים לכלל גני הילדים בעיר. במהלך הרישום התברר כי למספר גני ילדים נרשם מספר נמוך מאוד של ילדים, כמו גני הילדים גני הילדים ארז וצבר שאוחדו.

"לאחר בחינת כל הנתונים וההשלכות שלהם על איכות השירות שהעירייה מעמידה לרשות ילדי העיר והוריהם, התקבלה החלטה על איחוד חלק מהגנים. מדובר בעשרה גני ילדים, מתוך 199 גני ילדים, הפועלים ברחבי העיר".

מאת: אירית מרק

מהעירייה נמסר כי "השיקול המרכזי, שעמד לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות בנוגע לאיחוד הגנים הינה העובדה שהדבר לא נכון מבחינה פדגוגית – בגנים בהם יש מיעוט ילדים לא ניתן לקיים תהליכים פדגוגיים וחברתיים מיטביים והדבר עלול לפגוע בילדים ברמה הרגשית והחברתית. שיקול נוסף שנלקח בחשבון הינו הצורך באיזון מגדרי בגנים בין מספרי הבנים והבנות. הילדים שיועדו ללמוד בגני הילדים שיאוחדו ישולבו בגנים אחרים באזור מגוריהם. אגף החינוך ידון באופן פרטני בכל בקשה לשינוי שיבוץ, בהתאם לקריטריונים הקבועים בנהלים, וזאת מייד לאחר פרסום השיבוצים. חשוב לציין כי הפעלת גן בו יש מיעוט נרשמים מצריכה השקעת משאבים עודפים של העירייה אשר ניתן להפנותם לטובת חינוך הילדים".

עו"ד ליאת פסטרנק-אלקיים: "עיריית כפר סבא החליטה ללא שיתוף ההורים ונציגות הגנים לסגור את הגן של בני הצעיר, ולדחוס את ילדינו שנה הבאה לגן של 35 ילדים. הבעיה איננה רק של הגן שלנו, אלא של כלל הורי וילדי השכונה הירוקה במתחם 60, שכן גן נוסף בשכונה מועמד לסגירה וכפועל יוצא, ידחסו את ילדינו בגנים מלאים עד אפס מקום. ברור, כי הדבר יוביל לפגיעה חריפה בחינוך ילדינו. גננת לא יכולה להגיע למאה אחוז ילדים בגן עמוס של 35 ילדים. רפי סער ואסנת ספורטה הבטיחו לנו במסע הבחירות שהחינוך יהיה בראש סדר העדיפויות, יש צוות וגננת מצוינים ויש גן ראוי שפועל ומתפקד ללא רבב, אז מה ההיגיון לסגור אותו חלף להמשיך ולהעניק לילדינו חינוך מעולה? מבחינתי, זוהי הפרת אמון מצד נבחרי הציבור. טענת העירייה שסגירת הגן נחוצה בשל בעיות תקצוב, לא הגיונית בעיני, זה וודאי לא מה שיציל את העירייה. "גם טענת העירייה שיש מיעוט נרשמים לגן לא ראויה. אם הדבר נכון ואינני יודעת אם כן, אז שיפזרו ילדים בגנים בחלוקה שווה וכך יהיה מספר ילדים ראוי בכל גן, לרווחת כולם."

ועד הורי גני הילדים טוען לאי שותפות בהחלטה "חשוב לנו לעדכן אתכם שפעולה זו הוחלטה ע״י עיריית כפר סבא לבדה, ללא כל שיח מקדים עם ועד הורי הגנים כפר-סבא – כל זאת, בניגוד מפורש לסיכומים שנעשו מול כל צמרת עיריית כפר סבא, מראש העיר, דרך מנכ"ל העירייה ועד מחלקת הגנים. אנחנו מאמינים שסיכומים צריך לקיים,
שלסיכומים יש משמעות, כמו גם לעבודה משותפת. אולי יש צדק בסגירת הגנים, איננו יודעים, כי לא היינו חלק מהשיח. מה שבטוח הוא שיש טעם לפגם בדרך בה מתקבלות ההחלטות בניגוד לסיכומים וללא שיתוף של ההורים. אנו קוראים ל עיריית כפר סבא לנהל מולנו שיח אמיתי, פתוח וכן. לא שיתוף בהחלטות סופיות, אלא השתתפות שלנו בשיח בו מתקבלות ההחלטות, שיקולי המדיניות ושכל ההשלכות הקשורות בכל גן וגן נשקלות לעומק – שיח בו נשמעים נימוקי ההורים טרם הכרעה, טרם עדכון הצוותים וטרם עדכון ההורים. אנחנו מאמינים ששקיפות היא לא רק ערך עליון, אלא גם פרקטיקה ודרך חיים ודורשים מהעירייה לעמוד במחויבויותיה והתחייבויותיה כלפינו, תושבי העיר".

הצטרפו לקבוצת הכפרסבאים הגדולה בעיר,  בפייסבוק – לחצו כאן 

ד"ר אסנת ספורטה, מחזיקת תיק החינוך: "סוגיית השיבוץ לגני ילדים היא סוגייה מורכבת ורגישה, והעיקרון המנחה אותנו הוא טובת הילדים. עוד טרם החלה תקופת הרישום והשיבוץ, הנחתי את הדרג המקצועי לבחון מחדש את תהליך השיבוץ ולהציג בפני המלצות לשיפורו, כשהמדד יהיה שביעות רצון ההורים לצד קבלת החלטות מקצועיות מושכלות. במשך כחודשיים מתקיים תהליך מקצועי ומתמשך של עדכון הנתונים, הפקת משמעויות ותובנות מתוך הנתונים והעלאת הדיוק בשיבוץ, לרבות שיחות יזומות עם הורים וניסיון למציאת מענים מדויקים ככל האפשר בתוך תמונת מציאות מרובת אילוצים ומשתנים. הצורך באיחוד גנים עלה בשל העובדה שלמספר גנים נרשמו 15, 12, 7, 5 ואף 2 ילדים. מספר נמוך כל-כך של ילדים אינו מאפשר קיום מסגרת חינוכית ראויה ותהליכים פדגוגיים וחברתיים נאותים. אני מבינה את החששות של חלק מההורים, ויחד עם זאת, משוכנעת שזו החלטה שבסופו של יום תטיב על הילדים. צוות אגף החינוך וצוותי גני הילדים ערוכים ללוות את הילדים וההורים בתהליכי הפרידה והקליטה החדשים, ואין לי ספק שבסופו של יום, המהלך ייטיב עם הילדים וההורים.

ד"ר אורי ארבל גנץ מנהל אגף החינוך, "אגף החינוך משקיע מחשבה רבה בשיבוץ ילדי העיר בגנים העירוניים, כשלנגד עיניו עומדת טובת הילדים והצוותים החינוכיים. מדיניות משרד החינוך ועיריית כפר סבא בנושא שיבוץ מתבססת על מגוון רב של שיקולים וביניהם בניית תמהיל מגדרי, רגשי וחברתי וכן מרחק גיאוגרפי ואיזון גילאי. ההחלטה לאחד את הגנים ולשלב את הילדים שנרשמו אליהם בגנים אחרים הינה החלטה פדגוגית גרידא. מיעוט ילדים מקשה על הובלת תהליכים פדגוגיים בגיל הרך ופוגע בכל הקשור להיבטים חברתיים ורגשיים. נמשיך ונשקיע בתהליכים חינוכיים הילדים והצוותים".

ועד הורי גני הילדים "חשוב לנו לעדכן אתכם שפעולה זו הוחלטה ע״י עיריית כפר סבא לבדה, ללא כל שיח מקדים עם ועד הורי הגנים כפר-סבא – כל זאת, בניגוד מפורש לסיכומים שנעשו מול כל צמרת עיריית כפר סבא, מראש העיר, דרך מנכ"ל העירייה ועד מחלקת הגנים. אנחנו מאמינים שסיכומים צריך לקיים,
שלסיכומים יש משמעות, כמו גם לעבודה משותפת. אולי יש צדק בסגירת הגנים, איננו יודעים, כי לא היינו חלק מהשיח. מה שבטוח הוא שיש טעם לפגם בדרך בה מתקבלות ההחלטות בניגוד לסיכומים וללא שיתוף של ההורים. אנו קוראים ל עיריית כפר סבא לנהל מולנו שיח אמיתי, פתוח וכן. לא שיתוף בהחלטות סופיות, אלא השתתפות שלנו בשיח בו מתקבלות ההחלטות, שיקולי המדיניות ושכל ההשלכות הקשורות בכל גן וגן נשקלות לעומק – שיח בו נשמעים נימוקי ההורים טרם הכרעה, טרם עדכון הצוותים וטרם עדכון ההורים. אנחנו מאמינים ששקיפות היא לא רק ערך עליון, אלא גם פרקטיקה ודרך חיים ודורשים מהעירייה לעמוד במחויבויותיה והתחייבויותיה כלפינו, תושבי העיר".

אורי ארבל גנץ
שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות