עורכת דין דיקלה ברנס: כל מה שאתם צריכים לדעת על הגנת הצרכן

המדריך לצרכן המתחיל: החלפת שובר בכסף – זה אפשרי! חוק הגנת הצרכן קובע את זכותו של צרכן לבטל עסקה ולקבל בחזרה את כספו. החוק מתייחס גם לצרכן שקיבל מתנה (לרבות גיפט קארד / כרטיס מתנה) ומעוניין להחזירה. עמדו על זכותכם לבטל את העסקה ולקבל כסף-מזומן!
 
תקנות הגנת הצרכן קובעות את זכותו של צרכן לבטל עסקה, ואת חובתו של עוסק להשיב לו את כספו בחזרה.

צרכן רשאי לבטל עסקה במסגרתה רכש מוצר/ים או שירות הקבועים בחוק (רשימת המוצרים מפורטת מטה), בתנאי שהצרכן יבטל את השירות או יחזיר את המוצר/ים לעוסק (כאשר מדובר במוצר/ים – בתנאי שהם לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש, אלא אם כן מדובר במוצר/ים שנרכשו לצורך קבלת שירות, אז ניתן להחזירם אף אם נעשה בהם שימוש). מדובר במוצר/ים או שירות שהמחיר ששולם בעדם הינו 50 ₪ ומעלה.

על הצרכן להציג חשבונית / סרט קופה / פתק החלפה המעידים על ביצוע העסקה עם העוסק, או הוכחה אחרת לגבי ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

במסגרת ביטול העסקה, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר/ים או השירות, או 100₪, לפי הנמוך מביניהם, ובתשלום בכרטיס אשראי, גם תשלום בגין סליקת אשראי, אם נגבתה (להלן: "דמי הביטול").
על העוסק להשיב לצרכן, בניכוי דמי הביטול את מלוא הכסף ששילם, או לבטל את החיוב.
אם הצרכן שילם במזומן – יש להחזיר לו מזומן או צ'ק מזומן.

אם הצרכן שילם בצ'ק – אם נפרע הצ'ק, יש להחזיר לו מזומן או צ'ק מזומן, ואם לא נפרע – יש להחזיר לו מזומן או צ'ק מזומן בתוך 5 ימים לאחר שנפרע הצ'ק.
אם הצרכן שילם בכרטיס אשראי – יש לבטל את החיוב ואם כבר חויב, יש להחזיר לו מזומן או צ'ק מזומן.
כאשר מדובר בשירות / עסקה מתמשכת (מנוי לעיתון, מנוי לאתר היכרויות וכיו"ב) – הצרכן ישלם את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.

את החזרת המוצרים וביטול העסקה ניתן לבצע בחנות בהם נרכשו המוצר/ים או השירות, וכן בכל אחד מסניפי הרשת או בנקודות המכירה שלה, למעט כאשר מדובר בסניף המופעל ע"י זכיין שהציג, במקום בולט בעסק, הודעה על כך.
חשוב להדגיש (!) כי הוראות החוק חלות גם על מוצר/ים ושירותים שניתנו לצרכן במתנה (גם כרטיסי גיפט קארד), בתנאי שהצרכן יציג לעוסק פתק החלפה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום, והצרכן (שקיבל את המתנה), זכאי לקבל כנגד החזרתה כסף מזומן, כפי שמפורט למעלה.

הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן עשויה לחשוף את המפר אותן לסנקציות עונשיות וקנס כספי, ומהווה עילה להגשת תביעה ייצוגית.
גילוי נאות: הכותבת הינה עורכת דין שותפה במשרד אשכנזי, ברנס ושות', ועוסקת בתביעות ייצוגיות ודיני הגנת הצרכן.
האמור לעיל אינו מהוות חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי

רשימת המוצר/ים / שירותים שניתן להחזיר, ומועד ההחזרה (תוספת (תקנה 2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010):
(1) ריהוט – בתוך 14 ימים ("פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין").

(2) ציוד לבית ולגן, למעט כלי אוכל לא ארוזים – בתוך 14 ימים ("פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין").
(3) מכשיר חשמלי ומכשיר אלקטרוני לרבות ציוד קצה – בתוך 14 ימים ("פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין").
(4) טובין, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן – בתוך 14 ימים.
(5) טובין שהזמין הצרכן וטרם סופק לו, אף אם בגלל שאזל מהמלאי ויש צורך לייצרו או להזמינו ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן – בתוך 14 ימים.

(6) מטהר מים ומיתקן למים מינרליים – בתוך 14 ימים ("פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין").
(7) ביגוד והנעלה – מיום הרכישה ועד תום 2 ימי עסקים שאינם ימי מנוחה / חג, "ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה".
(8) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי למעט אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או שהוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או שירותי טיסה מחוץ לישראל ואליה – "בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות".

(9) חוגים וקורסים למעט קורס פסיכומטרי – "בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות".
(10) שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, לרבות טיפולי הסרת שיער – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה.
(11) עסקת נופש ארוך טווח (הנמשכת על פני תקופה העולה על שנה, שבה צרכן, תמורת תשלום, מקבל בעיקר את הזכות לקבל הנחות או הטבות בקשר ללינה, נוסף על השירותים האחרים, כגון נסיעה או בלעדיהם) – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה.
(12) חברות או מנוי במועדון הנחות – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה.

(13) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי או רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים–ארציים נייחים, כהגדרתם בחוק התקשורת – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה.

(14) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה.
(15) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון מיוחד או היתר כללי למתן שירותי גישה לאינטרנט – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה.
(16) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון לשידורי כהגדרתו בחוק התקשורת – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה.
(17) חברות או מינוי במועדון כושר או מועדון בריאות (ספא) – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה.
(18) חברות או מינוי במועדון היכרות ושידוכים – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה.

(19) מינוי להגרלות והימורים – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה.
(20) טובין ושירותים הנמכרים במסגרת אירוע הצגה ("אירוע שבו העוסק מזמין צרכנים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה, כדי להציג טובין או שירותים שהוא מעוניין למכור") – בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין או בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות.
(21) רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה שהוא רכב חדש שנרכש מיבואן – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן.

(22) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 3,000 שקלים חדשים – מיום הרכישה ועד תום 2 ימי עסקים שאינם ימי מנוחה / חג.
(23) שעונים – בתוך 14 ימים ("פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין"). 

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות