חיים ברוידא, חבר מועצת העיר ברעננה: לקחת גרעון ולכסות אותו בהלוואה זו חשבונאות מוטעית
שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

ראש העירייה זאב בילסקי, ביקש מחברי המועצה לאשר הלוואה של 35 מיליון שקלים לכיסוי הגרעון “אנחנו מוכרחים להוריד את הגרעון הזה מסדר יומה של העירייה”. ברוידא התנגד, רוב חברי המועצה תמכו
 בישיבת המועצה האחרונה ברעננה ביקש בילסקי לאשר לקיחת הלוואה לכיסוי הגרעון "שנת 2013 הייתה השנה הקשה ביותר בתולדותיה של רעננה, שהסתיימה בגרעון של 35 מיליון ₪ בתקציב השוטף. זה דבר שאסור היה שיקרה. אבקש מגזבר העירייה להציג את הדו"ח הרבעוני". 

גזבר העירייה, אמיר ברטוב ציין כי "הדו"ח הרבעוני לתקופת הרבעון הרביעי של שנת 2013 המונח לפניכם איננו סופי אלא נכון לסוף חודש דצמבר 2013. הדו"ח הסופי יהיה בעוד כחודשיים . הדו"ח משקף גרעון של 35 מיליון ₪ בתקציב הרגיל. בתקציב הבלתי רגיל (תב"רים) יש ירידה של 10 מיליון ₪ מ- 85 מיליון ₪ ל- 75 מיליון ₪. הדבר מוסבר בכך שבעלי נכסים בשכונת "נווה זמר" השלימו עסקאות ושילמו מיסי השבחה בסוף השנה. כדי להתחיל את שנת 2014 נקייה ללא גרעון, קלטנו בסוף 2013 הוצאות שנעשו ללא היתר מראש". 

יצויין כי החריגה הגדולה באה לידי ביטוי  באגף החינוך שהוא האגף הגדול ביותר ולכן היקף הסטייה הגדול ביותר היה במינהל החינוך. 
בילסקי:"אנחנו מוכרחים להוריד את הגרעון הזה מסדר יומה של העירייה. הבטחתי שזהו אירוע חריג ונקודתי שלא יחזור יותר. הרבה אפשרויות אין לנו. כדי לאותת על דרכה החדשה של הנהלת העיר הזו, הגשנו השנה תקציב מהודק וכל מנהלי האגפים והמחלקות דבקים בו. אנחנו עוקבים אחרי ביצוע התקציב מידי חודש בחודשו. אנחנו נביא במועד את הדו"ח הכספי של ינואר – מרץ 2014 שיעיד שעלינו על דרך חדשה. אנחנו מוציאים רק מה שיש לנו ומתנהלים במשמעת תקציבית. אני מעריך, שאם נמשיך בדרך זו, נוכיח שזה אכן היה אירוע חריג".

ברטוב הדגיש כי הנהלת העירייה מבקשת לאשר קבלת הלוואה בסכום עד 35 מיליון ₪ לתקופה ארוכה של עד 15 שנים. "ננהל מו"מ עם הבנקים. לא ניצור מצב שב – 2014 וגם ב – 2015 נפיל נטל של סגירת הגרעון בשנה אחת או שנתיים. הכוונה שלנו להקטין את עומס המילוות בשנים הראשונות כך שלא יעמיס על התקציב הרגיל. בהמשך תבחן אפשרות לפרוע ההלוואה בלוח זמנים קצר יותר. כשיהיה לפנינו הדו"ח הסופי של 2013, נשקול את גובה ההלוואה לפי הגרעון הסופי ונעשה כל מאמץ להקטין ההלוואה בהדרגה. אין כוונה לקחת את ההלוואה מיד, אלא לקראת סוף השנה, כך שתהיה תוספת הוצאה שוטפת מינימלית".

חיים ברוידא:"אמי חשבה שאני גאון פיננסי. היה לי מינוס של 25 אלף ₪. לקחתי הלוואה של 30 אלף ₪ ולמחרת היה לי פלוס של 5000 ₪. יש כאן גרעון שנוצר. בואו נצמצם את הגרעון בלי לקחת הלוואה. אין בכך שום הגיון. בחיים, בעל מפעל פרטי לא היה עושה זאת. זה לא נכון, רבותיי. לקחת גרעון ולכסות אותו בהלוואה זו חשבונאות מוטעית.

ניר קריסטל, התנגד גם הוא לקחת הלוואה "הגרעון הוא גרעון תקציבי. הלוואה לוקחים כאשר יש בעיה תזרימית. באין בעיה תזרימית, אין צורך בהלוואה. בסופו של דבר לקחת הלוואה בכל סכום הגרעון זה מוטעה. ההלוואה איננה הכרחית. היא תעמיס הוצאות מימון כאשר אין לנו בעיה תזרימית. יחד עם זאת, אני מבקש לשלוח ברכות על הצעדים לקיצוץ שנעשו בתקציב". 

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
5/5

תגובות