האם סבים יכולים להיות מחויבים בתשלום מזונות לנכדיהם?

ע"פ הדין האישי והחוק במדינת ישראל, ילדים זכאים למזונות מאביהם בכל מצב שהוא, גם אם האב אינו עובד, גם אם הוריהם מעולם לא נישאו וגם אם אמם משתכרת יותר מאביהם.
 
גם כאשר מוכח כי אם נכנסה להריון במרמה, האב צריך לשלם מזונות לבן שנולד כתוצאה מכך ( אולם מזונות אלו בד"כ לא יהיו גבוהים).
אולם, במידה והאם אינה מצליחה לגבות מזונות מאבי ילדיה- מאחר והוא אינו רוצה או אינו יכול לשלם – קיימת אפשרות חוקית לגבות מזונות מהסבים והסבתות של הקטינים, היינו, הורי האב ו/או הורי האם.

החוק העוסק בפסיקת מזונות קובע כי אדם חייב במזונות הוריו והורי בן-זוגו, ילדיו הבגירים ובני-זוגם, נכדיו, הורי הוריו שלו ושל בן-זוגו, ואחיו ואחיותיו שלו ושל בן-זוג.

במאמר זה נתמקד בחיוב החל ביחס לנכדים. החוק קובע כי הסבים לא יהיו מחויבים במזונות נכדיהם אלא אם התקיימו שלושה תנאים מצטברים:

(1) הסבים יכולים לשאת במזונות של הנכדים לאחר סיפוק הצרכים של שניהם ושל ילדיהם הקטינים, במידה ויש כאלה. אם אין לסבים מספיק אמצעים כדי לכלכל עצמם ו/או גם את ילדיהם הקטינים – לא ניתן לחייב אותם לכלכל גם את נכדיהם.
(2) הנכדים לא יכולים לממן עצמם מעבודה, מנכסים או ממקור אחר ( כגון מזונות). במקרה של קטינים, כמובן שהם לא יכולים לעבוד, ולכן, אם האב לא משלם מזונות, ולאם אין אמצעים- ניתן לומר כי הם לא יכולים לממן עצמם. אציין כי במידה והאם מקבלת קצבת מזונות מהביטוח הלאומי, הרי שקצבה זו, במידה והיא סבירה, יכולה להחשב כ" מקור אחר".
(3) הנכדים לא יכולים לקבל מזונות מאביהם, אמם או עזבון הוריהם (במידה ואחד מהם או שניהם נפטרו). על התובעים להוכיח כי אכן לא ניתן להשיג תשלום מהאב – גם לא בהליכי הוצאה לפועל, וכי לאם עצמה אין יכולת לכלכל אותם.

לא ניתן לחייב הסבים לשלם דבר ללא הגשת תביעה מוסדרת לביהמ"ש לענייני משפחה, כאשר על התובעים להוכיח כי הסבים אכן עומדים בשלושת התנאים וכאשר יוכח כי האם אכן ניסתה לגבות כסף מהאב- אבל לא הצליחה.
ככל שמדובר בסבים מבוססים, שעדיין עובדים ו/או מקבלים לידיהם הכנסות גבוהות, ומנגד- לאם אין כל אמצעי לכלכל את ילדיה- כך תגדל האפשרות לחייב הסבים בסכום כלשהו עבור נכדיהם, ולהיפך. היינו, אם מדובר בסבים מבוגרים שמתקיימים מקצבאות או פנסיה נמוכה ולאם יש משאבים כלכליים מסוימים- כך גדלה האפשרות לדחיית התביעה.
יודגש כי החיוב בחוק חל באופן שווה על שני הסבים משני הצדדים- גם על הורי האב וגם על הורי האב. לכן, כאשר אמא מחליטה להגיש תביעה נגד הורי אבי ילדיה, אלו יכולים לטעון כי יש לצרף לתביעה גם את הוריה של האם, במיוחד אם אלו בעלי אמצעים כלכליים.
לכן, כאשר אם מגישה תביעה רק נגד הורי האב, היא לוקחת סיכון כי גם הוריה יצורפו לתביעה, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

כל האמור במאמר זה לא בא במקום ייעוץ משפטי פרטני ולא מהווה לו תחליף ויש לבחון כל נסיבות מקרה לגופו. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד.

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות