האופוזיציה: נודע לנו על אירוע שהתקיים בחטיבת הביניים על שם אילן רמון. הופתענו, משום שכחברי מועצה לא ידענו שבעירנו פועלת חטיבה כזאת"

הצעה לסדר היום מטעם סיעת מרצ – רפורמה בוועדת השמות : "לצערנו בשנים האחרונות פועלת ועדת השמות העירונית ללא כל פיקוח של נבחרי הציבור. אין מדובר בוועדה מקצועית. מתן שמות לרחובות ומבני ציבור אינו מבוסס על שיקול מקצועי, אלא על שיקול ציבורי בלבד. אם ישנו מקום בו אמור לבוא ביטוי לרחשי ליבו של הציבור באמצעות נבחריו, זוהי ועדת השמות.

"הרכבה הנוכחי של הוועדה אינו מאפשר לנבחרי הציבור להשפיע על קבלת ההחלטות. כמו כן, התקבלו במהלך השנים האחרונות החלטות שנעשו באמצעות ישיבות טלפוניות ופרוטוקולים צצו ונעלמו באופן מפתיע. אפילו כדי לקבל את הפרוטוקולים של הוועדה היינו צריכים לפנות למשרד הפנים. את פרוטוקול הישיבה האחרונה לא קיבלנו לידינו עד לרגע הגשת ההצעה לסדר.

"לאחרונה נודע לנו על אירוע שהתקיים בחטיבת הביניים על שם אילן רמון. הופתענו, משום שכחברי מועצת העיר לא ידענו שבעירנו פועלת חטיבה כזאת. עוד לא נרגענו מהגילוי והנה קראנו ידיעה בתקשורת על עיצובו האדריכלי של בית הספר על שם רחל המשוררת. זאת ללא כל מחשבה אף ליידע את חברי המועצה על מתן שם למוסד חינוכי מכובד זה לפני תחילת השימוש בו, שלא לדבר על הבאת הנושא להצבעה במועצת העיר כפי שנעשה מאז הקמתה של כפר סבא.

"זילות זו בחברי המועצה ובציבור כולו חייבת להיפסק. הגיע הזמן לפזר את ועדת השמות ולהרכיב ועדה המורכבת מנבחרי ציבור, כפי שפועלת בכל עיר אחרת בישראל". 

עילאי הרסגור הנדין ופליאה קטנר ממרצ מבקשים מחברי המועצה לאשר כי ועדת השמות בהרכבה הנוכחי תפוזר. ועדה חדשה, המורכבת מחברי מועצת העיר לפי היחס הסיעתי, תובא לאישור בישיבת המועצה הבאה. "לא יקרא רחוב, מוסד ציבור, מוסד חינוכי או כל מקום אחר לגביו קיבלה החלטה ועדת השמות ללא אישור מועצת העיר. זאת בין אם ההחלטה הינה בסמכות בלעדית של העירייה ובין אם ישנו גורם אחר המוסמך לאשר את השמות המוצעים. חברי מועצת העיר יקבלו לידיהם את הפרוטוקולים היוצאים מישיבות ועדת השמות בסמוך למועד קיום כל ישיבה".  

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות