"יש לבטל מיידית הדרישות להסרת שלטים בבתים ודירות מגורים. הטענה כאילו שילוט שכזה חייב לקבל רישוי חוטאת לחוק ולזכויות יסוד של כל אזרח בכפר סבא הנוגעות לבחירות"

יוסי סדבון, המועמד לראשות עיריית כפר סבא,  פנה למנכ"ל עיריית כפר סבא וליועץ המשפטי של עיריית כפר סבא בדרישה חד משמעית לבטל את הדרישה לרישוי לשלטים בבתים ודירות מגורים ולבטל את הדרישות להסרת השלטים.

בסוף השבוע האחרון נתלו מאות שלטים ברחבי העיר עם סיסמת הבחירות: "יוסי סדבון ראש עיר ישר ולעניין", המעידים על התמיכה המסיבית של תושבי כפר סבא ביוסי סדבון.

לדברי היועץ המשפטי של מטה הבחירות, עו"ד גדיאל בלושטיין, חוק העזר עליו מסתמכת העירייה כלל לא עוסק במערכות בחירות אלא בשילוט מסחרי רגיל והניסיון ל"הלביש" עליו כללים למערכות בחירות חוטא לחוק ולזכויות יסוד של כל אזרח כפר סבא הנוגעות לבחירות.

פרסומים ושלטים המוצגים בדירות ובבתים הותרו בשנים קודמות ובמערכות בחירות קודמות, והם מותרים בכל הערים הסובבים את כפר סבא. פרשנות עיריית כפר סבא בהחלטתה לא תעמוד במבחן הביקורת השיפוטית.

עו"ד בלושטיין ציין כי ניסיון למנוע התקנת שילוט בבתים ודירות, וניסיון למנוע מאזרחים להביע את עמדתם וההעדפות שלהם לגבי מי ייבחר לראשות העיר, מהווה התערבות לא ראויה של הגורמים הפוליטיים בעיר המצויים בניגוד עניינים ברור.

לדברי עו"ד בלושטיין, בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט- 1959, סעיף 10 נכתב: "רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר תנאים והגבלות להצגת מודעה כאמור בפסקה (1), לשם הבטחת בטיחות הציבור ואיכות הסביבה, שעניינם גודל המודעה, החומר שממנו היא עשויה או אופן הצגתה". מכאן –  על מנת שרשות מקומית תהיה רשאית להתערב בתעמולת בחירות, עליה לחוקק באופן ספציפי וברור במסגרת חוקי העזר, כללים לעניין תעמולת בחירות. כללים הנוגעים לשילוט בחירות אינם ענין אגבי, או מקרי תוך השענות על חוק עזר עירוני משנת 1974 שעוסק בשילוט מסחרי, אלא, חייב לבוא בחקיקה ישירה וברורה המתייחסת לבחירות.

חקיקה כזאת לא נחקקה בכפר סבא ולעירייה, או לכל עירייה אחרת, אין זכות להיאחז בחוק העזר.

תפיסת עולם שניתן לשלול שילוט בדרך של דרישת רישוי במקום שאין לכך הסמכה מפורשת היא תפיסת עולם שאין בה ממש, היא נוגדת סדרי ממשל ושלטון ולא מטמיעה כראוי את המדרג הנורמטיבי של חשיבות הבחירות.

יוסי סדבון
שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות