7 חברי האופוזיציה יעלו לדיון במועצה בקשתם לאשר ייצוג 50% נשים בכל ועדה או דירקטוריון עירוני "אנו רואים בשילוב נשים במוקדי קבלות ההחלטות ערך משמעותי מאוד"

חברי האופוזיציה,אמיר סילבר, הדר לביא, יוסי סדבון, פנחס כהנא, צביקה צרפתי, קרן חגואל-גרשון ותהילה מימון, יעלו לדיון במועצת העיר הבאה שתתקיים בתחילת פברואר את הצעתם לסדר לשלב נשים בעמדות מפתח בהנהגת העיר באופן שווה "מועצת העיר המונה 21 חברים, מיוצגת על ידי 7 נשים בלבד". 

חברי האופוזיציה מסבירים כי "בישראל קיים מצב של תת ייצוג של נשים בפוליטיקה בכלל ובפוליטיקה המקומית בפרט. משמח מאוד לראות כי גם במהלך מערכת הבחירות, ראשי/ראשות רשימות מתמודדות הבינו את חשיבות שילובן של נשים כגורם משמעותי, ופעלו באופן אקטיבי על מנת לאפשר ליותר ויותר נשים מוכשרות להיכנס למערכת הפוליטית. אנו רואים בשילוב נשים במוקדי קבלות ההחלטות ערך משמעותי מאוד ומועצת העיר נמצאת בנקודת זמן שהיא אף יכולה להשפיע על כך".

על פי הצעתם של השבעה, בכל דירקטוריון עירוני או בממשק המאפשר השפעה על הרכב הדירקטוריון – מועצת העיר תפעל למנות 50% נשים (המניין יכלול עובדות עירייה ודירקטוריונים חיצוניים למועצת העיר). בוועדה בה יש רק חברי מועצת עיר – מועצת העיר תשאף להגיע לייצוג של 50% נשים וייצוג הנשים לא יפחת מ 1/3 מחברי הוועדה. בוועדה בה יש גורמים שאינם חברי מועצה- מועצת העיר תמנה 50% נשים בהרכב הועדה. "וועדות העירייה- מועצת העיר תפעל באופן אקטיבי על מנת לשלב נשים בעמדות של יו"ריות ועדות עירוניות, בכפוף לחוקים ולתקנות ובהתאם לכישורים מתאימים. בפאנלים עירוניים/ מרחביים הדורשים מינוי נציגות של חברי מועצה- מועצת העיר תשאף להגיע לייצוג של 50% נשים וייצוג הנשים לא יפחת מ 1/3 מכלל הפאנלים על פני שנה קלנדרית".

ההצעה תתקבל אם רוב חברי מעצת העיר יתמכו בה בישיבת המועצה.

יוסי סדבון. קרן גרשון ותהילה מימון
צביקה צרפתי

 

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות