רפי סער לבילסקי יו"ר הועדה לתשתיות לאומיות: "החברה, שאמורה להקים תחנת כח "במפגש השלום", בשרון משקרת לוועדה, שאתה עומד בראשה"

ראש העירייה רפי סער פנה השבוע במכתב דחוף לזאב ביילסקי יושב ראש הועדה לתשתיות לאומיות על מנת לבקש את התערבותו הדחופה בנושא הקמת תחנת הכח המזרחית ב"מפגש השלום", שנושא הקמתה נידון בימים אלה בות"ל  (הועד לתשתיות לאומיות) ונמצא בשלבי אישור מתקדמים.

ראש העיר רפי סער, שעומד בראש המאבק שמנהלות הרשויות בשרון וביניהן- דרום השרון, ראש עין, אלפי מנשה, כוכב יאיר, כפר קאסם וג'לג'וליה, האשים את החברה, שאמורה להקים את תחנת הכח, בחוסר שקיפות שמהווה הפרה בוטה שלא לומר הטעייה של הציבור, אי אמירת אמת וזריית חול בעיני חברי הועדה המכובדת מזה תקופה ארוכה, שהגיעה לשיאה בעת הזו.

במכתבו לביילסקי טוען ראש העיר כי, "בניגוד להצהרה הפומבית של החברה בדיון בוועדה לתשתיות לאומיות ביום 3.12.2018, במסגרתה הם הצהירו באופן פומבי כי יש להם כ-90% זיקה על המקרקעין באזור בו אמורה לקום תחנת הכח, התברר כי בפועל לחברת ריינדיר זיקה קניינית חלקית לחלוטין למקרקעין ל-59 דונם בלבד. וזאת לאור מסמכים, שקיבלנו מרשות החשמל בהתאם לעתירה על פי חוק "חופש המידע" שהגשנו".

כזכור, על פי החלטת הממשלה על הות"ל לרכז את האישורים הנדרשים לצורך קידום תכנית הקמת תחנת הכח, לרבות הצגת אישורי רשות החשמל על קיומה של 100% זיקה קניינית למקרקעין, עליו היא מתוכננת לקום וזאת כתנאי להסמכת היזם לתחילת העבודות. תנאי שאינו מתקיים במקרה זה.

ראש העיר הוסיף במכתבו כי,  ליזם אין זיקה קניינית לכלל המקרקעין וכפועל יוצא עולה כי התנאי להסמכה לא התקיים כנדרש מעולם. חוסר השקיפות של חברת ריינדיר מהווה הפרה בוטה שלא לומר הטעייה של הציבור, אי אמירת אמת וזריית חול בעיני חברי הועדה המכובדת מזה תקופה ארוכה, שהגיעה לשיאה בעת הזו.

בילסקי וסער

עוד הוסיף ראש העיר כי, "נתון חמור זה מצטרף לנסיבות האחרות שבגללן אנו מתנגדים נחרצות להקמתה של תחנת הכח באזור זה וביניהם – העובדה שתחנות הכוח יהוו מקור משמעותי לזיהום אוויר באזור שכבר עמוס במפגעים סביבתיים, החשש הביטחוני בהקמת מתקן גז רגיש במיקום המוצע, שעלול להוביל לפגיעה מכוונת בתשתיות לאומיות במוקד עם ריכוז אוכלוסייה גבוה וכן העובדה שאזור השרון המזרחי רווי תשתיות כגון: כבישים מהירים וראשיים, מפעלי תעשייה, מרכזי טיהור שפכים ועוד.

ראש העיר סיים את מכתבו לנוכח כל האמור לעיל ולאור העובדה שלא קוימו התנאי המסמיך בהחלטת הממשלה הלכה למעשה, הוא מבקש בכל לשון של בקשה לעצור לאלתר את קידום הליכי התכנון של תחנת הכח בות"ל.

 

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות