מועצת העיר בכפר סבא: מי הגיע לישיבות, מי הבריז ומי הבריז בגדול

מאת אירית מרק

מועצת העיר

סיכום שנת 2019: מי הגיע לכל ישיבות מועצת העיר, מי נעדר מהן תכופות ומי נעדר פחות. ישיבות מועצת העיר הן הישיבות החשובות ביותר שם מתקבלות החלטות הרות גורל לגבי עתידה של העיר

מועצת העיר

מבקר העירייה, לשעבר, אליעזר פיירשטיין שנתן חשיבות לנוכחות בדוחות הביקורת שלו ציין בדוחות כי ישיבות מועצת העירייה מהוות את "הבמה" של חברי המועצה להצגת עמדות, להשמעת דבריהם ולהבאת ביקורת. "זאת גם זירה מתאימה להתנצחות. זהו הפורום שבו מתגלים ומתבררים – בנאומים, בשאילתות, בקריאות ביניים ובהצעות לסדר – כל יחסי הכוחות שבמועצה, כל ההסכמות וכל ההתנגדויות. מעל בימת המועצה יכולים כל חברי המועצה להעלות נושאים מוניציפליים שונים לדיון ציבורי, פומבי וגלוי. זאת הזירה לדרוש ולקבל מראש העיר הסבר על פעולות העירייה ולבקר את הגורמים המחליטים והמבצעיםלאור חשיבותן של ישיבות מועצת העירייה לחשיפתו של כל חבר מועצה לציבור ולעיתונות ניתן להבין את שיעור השתתפותם בישיבות המועצההמסקנה העיקרית היא שישיבות מועצת העירייה, בהיותן פומביות, "מושכות" יותר את חברי המועצה בלהשתתף בהן, וזאת בניגוד לועדות בהן הדיונים אינם פומביים, אך בהם נעשית למעשה, עבודת המועצה".

סיכמנו עבורכם את שנת 2019 בכל הקשור לנוכחותם של נבחרי הציבור בישיבות משמעותיות אלו.

ראש העירייה רפי סער, נעדר מערב אחד בו התנהלו שתי ישיבות מועצה: האחת מן המניין והשניה שלא מן המניין. בחודש מאי.

דני הרוש. סגן ראש העירייהסגן ראש העירייה, דני הרוש, נכח בכל ישיבות מועצת העיר

אסנת ספורטה נעדרה מחמש ישיבות מועצת עיר.

איתן-צנעני

עו"ד איתן צנעני, סגן וממלא מקום ראש העיר, לא נעדר מאף ישיבה

אמיר קולמן

אמיר קולמן חברו של צנעני לסיעה נכח אף הוא בכל ישיבות מועצת העיר

ד"ר רפאל קובי נעדר משלוש ישיבות מועצת עיר – 2 מהן התנהלו בערב אחד.

עילאי הרסגור-הנדין

סגן ראש העיר, עילאי הרסגור הנדין, נכח בכל ישיבות מועצת העיר

חברת סיעתו פליאה קטנר נעדרה 4 מארבע ישיבות מועצה.

מאיר מנדלוביץ נעדר משלוש ישיבות מועצה.

לירית שפיר שמש

לירית שפיר נכחה בכל ישיבות המועצה

יובל לוי נעדר משבע ישיבות כאשר 2 מהן נערכו בכפולה, כך שנעדר מחמישה ערבים בהם התקיימה ישיבה.

ממה שיינפיין נעדר מישיבה אחת.

אורן כהן

אורן כהן נכח בכל ישיבות מועצת העיר

עדי לוי סקופ נכחה בכל ישיבות מועצת העיר

הדר לביא נכחה בכל ישיבות מועצת העיר

פנחס כהנא נעדר מארבע ישיבות שהתנהלו בשני ערבים

אמיר סילבר נעדר משתי ישיבות שהתנהלו בערב אחד.

צביקה צרפתי נעדר משבע ישיבות כאשר 2 מהן התקיימו בערב אחד.

יוסי סדבון נעדר משלוש ישיבות מועצת עיר.

קרן גרשון נעדרה משתי ישיבות שהתקיימו באותו הערב.

תהילה מימון

תהילה מימון לא נעדרה מאף ישיבת מועצת עיר

סעיף 123 (א) בפקודת העיריות קובע"123. העדר מישיבות המועצה (תיקון : תשל"ט)  (א)   חבר-מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלשה חדשים רצופים, או שנעדר משלוש ישיבות רצופות – אם היו בשלשה חדשים פחות משלוש ישיבות – יחדל להיות חבר מועצה, מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא- הגנה לישראל או ברשות המועצה שניתנה מראש, ובתנאי שראש העירייה או הממונה שלח לו הודעה לפי סעיף קטן (ב)". ללא כל ספק סעיף זה מדרבן את נוכחות חברי המועצה בישיבות המועצה, להבדיל מהשתתפותם בועדות שם אין כל סנקציה על היעדרות".

 

 

 

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות