אלון בן זקן, היועץ המשפטי של עיריית כפר סבא, דורש מהאופוזיציה לתמצת שאילתות

אלון בן זקן, היועץ המשפטי לעירייה, הבהיר לחברי המועצה מהאופוזיציה, כי עליהם לקצר השאילתות בהתאם להוראות החוק לפי סעיף 36 לפקודת העיריות. "החוק קובע כי שאילתה למועצת העיר תנוסח בקצרה בצורת שאלה בלבד. היא תוגש על עניין עובדתי שבתחום תפקידי העירייה והיא תיענה בקצרה".

מאת: אירית מרק

בן זקן המליץ לחברי האופוזיציה, להשתמש בשאילתה ישירה, בה ניתן להרחיב השאלות והיא נענית לאחר בדיקה עד 21 יום. 

חברת האופוזיציה, הדר לביא, שיגרה את תגובת האופוזיציה, לראש העירייה וליועץ המשפטי בצירוף דוגמאות "מצורפות שאילתות אקראיות שמצאנו בחיפוש בפרוטוקולי ישיבות המועצה משנת 2018

הדר לביא

ניתן לראות כי הן מכילות סעיפים רבים והן מן הסתם אושרו ונענו. לצערנו, מדובר בהגבלה משמעותית של חובתנו הדמוקרטית, שמתמיה שהיא מגיעה לאחר שנה בתפקיד ולמיטב ידיעתנו לא התקיימה בקדנציות קודמות של מועצות העיר בכפר סבא. מבדיקה שקיימנו עם עמיתינו בערים אחרות העלתה כי חוות דעת זו חריגה גם במישור הארצי. ממליצים לאור המידע לעיל שתשקלו שוב את חוות הדעת שניתנה"

ישיבת מועצת עיר כפר סבא

עיריית כפר סבא בתגובה: "כפי שפירט היועץ המשפטי, החוק קובע כי שאילתה למועצת העיר תנוסח בצורה קצרה ועניינית ותוגש בצורת שאלה בלבד על עניין עובדתי. שאלות המצריכות מענה מפורט ומפולח, אינן עומדות בהגדרת החוק. יש לזכור כי לרשות חברי המועצה עומדים כלים נוספים, דוגמת שאילתה ישירה, לצורך קבלת מענים מפורטים ומורכבים יותר, ובכך נשמר האיזון בין זכות הציבור לקבלת מידע לבין השהות הנדרשת לעירייה ולפקידיה על מנת למסור מידע זה. לעצם השאילתה שהוגשה על ידי חברת המועצה הדר לביא, זו תיענה במפורט, כמקובל, במסגרת ישיבת מועצת העיר".

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות