סדבון פנה למשנה ליועמ”ש הממשלתי בדרישה להתערבות בביטול חברותה של תהילה מימון בדירקטוריון החברה הכלכלית

שיתוף ב facebook
שתפו
מאת: אירית מרק
יוסי סדבון, יו”ר האופוזיציה בכפר סבא, פנה למשנה ליועמ”ש בממשלה, בו הוא מפרט עמדתו, הנוגדת את חוות דעתו של 
היועץ המשפטי של העירייה, אלון בן זקן, שסבור שאין ביכולת האופוזיציה להחליף נציג בחברה הכלכלית המהווה תאגיד עירוני. 
תשובת אלון בן זקן לדרישה להחלפת תהילה מימון
 
“הבקשה המתייחסת להחלפת תהילה מימון בצביקה צרפתי נדרשה
נוכח התנהלותה בניגוד לעמדת הסיעה ומינוייה ליו”ר ועדת הכספים
 שהינו תפקיד קואליציוני מובהק וחשוב. אנו מצרים על כך שלתהילה אין את היושר הציבורי לפרוש מסיעת “כפר סבא בראש” ולהחזיר את התפקידים שקיבלה בזכות היותה חברה בסיעה. אנו נמשיך בפעולות הנדרשות כדי להביא לסיום
חברותה בסיעה”. כותב סדבון

יוסי סדבון
בפנייתו למשנה ליועמ”ש כותב סדבון תחת הכותרת “בקשה לחוות דעת – החלפת נציגת האופוזיציה בחברה הכלכלית”

  1. בתאריך 3 לחודש מאי 2019 מונתה חברת המועצה תהילה מימון בישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית כנציגת האופוזיציה לשמש כדירקטורית בתאגיד העירוני . המינוי התאפשר לאחר החלטת מועצת העיר בישיבתה מיום 6 לחודש מרץ 2019 . סעיף 249א (3)לפקודת העיריות קובע שנציגי העירייה בתאגידים עירוניים יבחרו כך שישמרו יחסי הסיעות במועצה. תהילה מימון מונתה כנציגה יחידה של האופוזיציה בדירקטוריון החברה הכלכלית בהסכמה משותפת של 3 ראשי סיעות האופוזיציה אשר מנתה 7 חברים במועד המינוי מתוך 21 חברי מועצה.
  1. נוכח מספר חברי האופוזיציה על פי סעיף 249א(3) נציג אחד חייב להיות שמור לאופוזיציה שהיא זו הקובעת את נציגה. המינוי אינו אישי אלה מייצג את יחסי הסיעות במועצה .בתאריך 15/01/2020ביקשו 6 חברי מועצת העיר מטעם האופוזיציה  מראש העיר (מצורף בזה) להחליף את תהילה מימון בצביקה צרפתי (ראש העיר לשעבר של העיר כפר סבא) כמי שייצג את האופוזיציה בדירקטוריון התאגיד העירוני.
  1. בתאריך 1 לינואר 2020 מונתה תהילה מימון , לבקשתה, כיושבת ראש ועדת כספים שהינו תפקיד קואליציוני מובהק. המינוי בהחלטת מועצת העיר בוצע בניגוד לעמדת סיעתה ועמדת שאר סיעות האופוזיציה ובלא שנחתם הסכם קואליציוני עם סיעתה “כפר סבא בראש”. אנו סבורים שמינוי זה אינו חוקי ואינו מוסרי, לפיכך הודענו שתהילה מימון אינה מייצגת יותר את יתר סיעות האופוזיציה לרבות הסיעה שדרכה נבחרה היות שהיא אוחזת במקל משתי קצותיו, מחד אינה פורשת מסיעתה הנמצאת באופוזיציה ומאידך ממלאת תפקיד קואליציוני חשוב ומשמעותי ביותר. חבירתה של תהילה מימון לשירות הקואליציה מעקרת מתוכן ומהות את תפקידה החשוב של האופוזיציה בתאגיד העירוני לרבות היותה שומרת סף.
  1. אנו סבורים כי לחברי הסיעות המרכיבים את האופוזיציה נתונה הזכות לבחור את נציגיהם ויש לכך סימוכין בחוק ובפסיקה. נוכח סירובה של חברת המועצה לפנות את תפקידה בקשתי מהיועץ המשפטי לעירייה במכתבי מתאריך 19 לינואר 2020 ( מצורף בזה )  לקבל חוות דעת בכתב האם המועצה יכולה לכפות מינוי של נציג האופוזיציה בדירקטוריון התאגיד בניגוד לדעת חברי סיעות האופוזיציה .
  1. עו”ד אלון בן זקן היועץ המשפטי של עיריית כפר סבא השיב בתאריך 28 ינואר 2020 ( מצורף בזה ) והתייחס לתנאים לפקיעת כהונה המצוינים בתקנות העיריות (נציגי העיריות בתאגיד עירוני) תשס”ו-2006 סעיף 8 . מאחר וכך על פי השקפת היועץ המשפטי , המקרה אינו עונה לתנאים כאמור בתקנות  , היועץ המשפטי הסיק ( תוך שהוא מתעלם מחובת הייצוג היחסי על פי פקודת העיריות ) שלא ניתן להפסיק בשלב הזה את פעילותה של תהילה מימון כדירקטורית בתאגיד העירוני שכן מונתה על ידי מועצת העיר והיא משתייכת לסיעה הנמנית על האופוזיציה .
  1. לטענתנו מדובר בעמדה שגוייה שכן עומדת בסתירה לסעיף 249א(3) לפקודת העיריות לפיה ראשי סיעות האופוזיציה קובעים את נציגיהם לתאגיד העירוני . אין לראות בבקשה “פקיעת כהונה” על פי התקנות, אלא מדובר בהחלפת נציג שיוכל לייצג כראוי את עמדת חברי האופוזיציה בדירקטוריון התאגיד העירוני.
  1. נדרשת חוות דעתכם בשאלה האם סיעות האופוזיציה יכולות לדרוש החלפת נציגן בתאגיד העירוני ?”. 
5/5
שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

תגובות