יוסי סדבון יזם ישיבת מועצת עיר בנושא תקציב העירייה לשנת 2020

מאת: אירית מרק

תחת הכותרת:"דרישה לזימון ישיבה שלא מן המניין", מבקש יוסי סדבון חבר מועצת העיר בכפר סבא, המשמש כיו"ר האופוזיציה, יחד עם עוד 6 חברי אופוזיציה ישיבת מועצה דחופה. "אנו עוקבים בדאגה אחר ההתנהלות הכלכלית של העירייה, לרבות העיכוב המתמשך בגיבוש התקציב לשנה שהחלה לפני למעלה מחודשיים. מתוך דאגה לאיתנותה הכלכלית של העירייה ובשל אחריותם של חברי המועצה לחוסנה הכלכלי וליכולתה של העירייה למלא את המחויבויות שלה כלפי ציבור התושבים, מבקשים אנו לכנס את מועצת העיר לישיבה שלא מן המניין לדיון במספר סוגיות

יוסי סדבון

הנושא הראשון עליו מבקשים חברי האופוזיציה לדון הוא "העיכוב בהעברת התקציב העירוני לשנת 2020" וכך הם מסבירים "בפקודת הרשויות נקבע כי "שנת הכספים לכל העיריות תתחיל באחד בינואר של כל שנה". אנו מבקשים לציין כי חלפו כבר יותר מחודשיים מתחילת שנת הכספים הנוכחית, ואישור התקציב לא ניראה באופק. עוד מצוין בפקודה כי: "הגזבר יכין הצעת תקציב לעירייה, על פי הנחיות ראש העירייה, וראש העירייה יגישנה לאישור המועצה לא יאוחר מחודשיים לפני תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה". משמעות הכתוב בפקודה היא כי ראש העיר היה אמור להציג את הצעת התקציב בפני חברי המועצה לפני 4 חודשים, וזאת לאחר שהביא אותה לדיון בוועדת הכספים ולאחר שצורפה אליה חוות דעתו של גזבר העירייה, המאשר כי התקציב המוצע מאוזן וכי הוא בר-ביצוע".

שבעת חברי האופוזיציה מבקשים מכלל מועצת העיר לאשר הצעתם לפיה "עיריית כפר-סבא רואה חשיבות עליונה לסיום גיבוש התקציב לשנת 2020. לצורך כך, תגבש העירייה בתוך 3 ימי עבודה מתווה להכנת התקציב, לרבות לוח זמנים, שיכלול את מועדי ישיבות התקציב ומועד לישיבת מועצה מיוחדת, שבה יידון התקציב ע"י מועצת העיר". 

עוד מבקשים הם לדון גם בנושא "תקצוב בניית חטיבת-הביניים החדשה בשכונה הירוקה".

לדבריהם "העלות המשוערת של הקמת חטיבת הביניים המוקמת בימים אלו בשכונה הירוקה עומדת על כ-65 מלש"ח. עפ"י המפתחות הסטנדרטים של משרד החינוך, השתתפות משרד החינוך בהקמת חטיבת ביניים בסדר גודל של 27 כיתות, עומדת על כ-28 מלש"ח. יחד עם זאת, עפ"י הנחיית משרד החינוך, כל עוד לא התקבלה הרשאה תקציבית חתומה על-ידי חשב המשרד ומנהל האגף לבינוי ולתקצוב או על ידי הנהלת מפעל הפיס, הרשות המקומית מנועה מלפרסם מכרז לביצוע העבודות או לחתום על חוזה לביצוען. למרות זאת, לא רק שפורסם מכרז ונחתם חוזה, אלא שעבודות הבנייה החלו בפועל. אי לכך, ולאור תשובת מנכ"ל העירייה לשאלתה של חברת המועצה עו"ד קרן גרשון, בדבר הסיכון שמשרד החינוך לא ישפה את העירייה בגין ההוצאות על בינוי החטיבה (מענה שניתן בישיבת המועצה שהתקיימה בתאריך 1 בינואר 2020): "זה הסיכון… וזה ניהול הסיכונים שאנחנו כרגע מנהלים"

בינלאומי נותן לכם במתנה 1000 שקלים

האופוזיציה מבקשת להעלות להצבעה את הצעת ההחלטה הבאה:

"לאור הצהרת מנכ"ל העירייה כי העירייה "מנהלת סיכונים" והואיל וקיים חשש שמשרד החינוך יסרב לבקשת עיריית כפר-סבא להשתתף במימון בניית חטיבת-הביניים החדשה בשכונה הירוקה, העירייה תכין תכנית תקציבית טנטטיבית, לרבות מקורות מימון ספציפיים, למקרה שבו תאלץ העירייה לשאת בכל המימון לבניית החטיבה".

נושא שלישי אותו הם מבקשים להעלות הוא "תכנית עירונית להכשרת Case Managers לליווי משפחות של ילדים עם מוגבלויות".

"בישראל חיים כ-250,000 ילדים בגילאי לידה עד 18 שמתמודדים עם מוגבלויות: מוגבלות פיזית, קוגניטיבית, נפשית, מחלה כרונית, לקות ראייה או שמיעה ועוד.

לידה של ילד עם מוגבלויות היא נקודת תפנית בחייה של משפחה. אף אחד לא מתכנן ללדת ילד עיוור, או ילד על הספקטרום האוטיסטי או ילד עם שיתוק מוחין. לידה של ילד כזה יכולה לערער את כל המערכת המשפחתית, והיא גם יכולה להיות נקודת צמיחה. זה תלוי במידה רבה בכלים שיש למשפחה ולסביבה שלה להתמודד על המציאות שנכפתה עליה.

זה לא נדיר שאחד ההורים עוזב את מקום העבודה כדי לתמוך בילד הזה, לגדל אותו, לנסוע איתו לאבחונים, לטיפולים, לרופאים… יש צורך בהבנת המצב החדש, בלמידת הזכויות של הילד ושל המשפחה, בהכרת הגופים המטפלים: משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד החינוך, הביטוח הלאומי, עמותות, ארגוני מתנדבים…, חשוב להכיר את החקיקה בתחום, שיטות טיפול חדשניות ועוד הרבה דברים. זה עולם שלם, שעד שאתה לא הופך להיות חלק ממנו, אתה לא משקיע בלהכיר אותו, ומשפחה שניזרקת לעולם הזה, צריכה בו זמנית גם ללמוד לשחות בו וגם להשאיר את הראש מעל המים. 

דוח שהוכן ע"י ג'וינט ישראל ומכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ב-2018 העלה שמשפחות לילדים עם מוגבלויות מתמודדות עם מציאות מאוד מורכבת, הרבה מעבר למה שקשור במוגבלות של הילדים. כך לדוגמא: 89% מהמשפחות דיווחו על צורך בקבלת מידע, 76% דיווחו על צורך בהדרכה אישית, 70% דיווחו על צורך בקבוצת תמיכה, ו-64% דיווחו על צורך בעזרה בהשתלבות מחודשת בשוק העבודה. הורים לילדים עם מוגבלויות נמצאים בסיכון לחוות לחץ רגשי ופיזי. הם זקוקים לתמיכה פורמלית של אנשי מקצוע, אך לא פחות מזה – לתמיכה בלתי פורמלית, של  מישהו שיודע מה עובר עליהם ומכיר את הביורוקרטיה, המערכות והארגונים שמשחקים במגרש הזה. 

השביעייה מבקשים גיבוש תכנית עירונית, בשיתוף עם מוסד אקדמי, להכשרת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים לשמש כ-Case Managers, שילוו הורים אחרים לילדים עם צרכים מיוחדים. סבסוד עירוני לתכנית ההכשרה. בסיום תכנית ההכשרה יזכו הבוגרים בתעודת הסמכה מטעם המוסד האקדמי השותף. העסקת בוגרי התכנית ע"י העירייה בחלקיות משרה כ-Case Managers, שילוו הורים אחרים. ליווי מקצועי של בוגרי התכנית לאורך התקופה בה הם מועסקים כ- Case Managers

  1. ההערכה התקציבית הטנטטיבית לתכנית היתה:
  • סבסוד של 50% משכר הלימוד ל- 20 סטודנטים – כ- 40,000 ₪ לשנה.
  • העסקת בוגרי התכנית בהיקף של 25% משרה – כ- 50,000 ₪ לשנה.
  • ליווי והנחית בוגרי התכנית – כ- 30,000 ₪ לשנה.
  1. היתרונות שהוועדה רואה בתכנית:
  1. מתן מענה ייחודי וספציפי למשפחות של ילדים עם מוגבלויות.
  2. סיוע להורים לילדים עם מוגבלויות בהשתלבות בשוק העבודה.
  3. חיזוק ההון החברתי-קהילתי בכפר-סבא, ע"י גיבוש "קהילה תומכת קהילה".

 

בהמשך להמלצת הוועדה, מעלים חברי האופוזיציה את הצעת ההחלטה הבאה:

"עיריית כפר-סבא רואה במשפחות לילדים עם מוגבלויות חלק אינטגרלי מהקהילה העירונית, ומודעת להשפעה הרב-מערכתית שיש לגידול ילדים עם מוגבלויות על חיי הילד, ההורים והמשפחה. העירייה מוצאת לנכון לקיים פיילוט, במסגרתו יוכשרו  הורים לילדים עם מוגבלויות ל-Case Managers, בשיתוף עם גוף אקדמי המתמחה בתחום, לסבסד את תכנית ההכשרה, ובהמשך להעסיק את בוגריה במשרה חלקית כמלווים של משפחות כפר-סבאיות, שלהן ילדים עם מוגבלויות"

בסעיף הרביעי מבקשים חברי האופוזיציה להעלות שוב את נושא הפעלת תחבורה ציבורית בשבת

הצעת החלטה:

"עיריית כפר סבא מכירה בחשיבות של שירותי תחבורה ציבורית לאורך כל ימות השבוע כשירות אשר מוריד את יוקר המחיה, מקדם צדק חברתי, משפר את איכות הסביבה ומקטין את כמות תאונות הדרכים. עיריית כפר סבא תפעל לקדם הפעלת שירותי תחבורה ציבורית בסופי שבוע תוך התחשבות ברגשות כל האוכלוסיות בעיר. בשנת 2020 העירייה תממן הפעלת פיילוט של עד 2 קווי תחבורה ציבורית ליעדים מרכזיים ותקצה לשם כך עד 500 אלף שקלים. פירוט הקווים ותדירותם יגובש על ידי נציגי המגזרים השונים אשר ינוהל תחת ועדת תחבורה ויוצג בתוך 6 שבועות למועצת העיר."

על הזימון חתומים בנוסף ליוסי סדבון גם אוסנת ספורטה, אמיר סילבר, הדר לביא, פנחס כהנא, צביקה צרפתי, וקרן חגואל גרשון.

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות