חברי האופוזיציה בכפר סבא מתנגדים להצעת התקציב לשנת 2020 שהוצעה

חברי האופוזיציה בכפר סבא הגישו הסתייגותם להצעת התקציב שהוגשה לשנת 2020

מאת: אירית מרק

הסתייגויות חברי מועצת העיר מתקציב 2020

"בבואנו לבחון את תקציב 2020 אנחנו ניצבים בפני מספר אתגרים", מציינים חברי האופוזיציה בכפר סבא "אתגר לטווח ארוך – התמודדות עם החוב העירוני הגבוה (כ-300 מיליון ₪) ועם העדר מקורות הכנסה מספקים מארנונה עסקית, אתגר לטווח קצר-בינוני – התמודדות עם ההשלכות הכלכליות של ההתמודדות עם נגיף הקורונה והבאת התקציב לאישור כרבעון לאחר תחילת השנה, ללא הסבר או סיבה ניכרת לעין", מציינים סיעות כפר סבא מתקדמת, כפר סבא בראש, כפר סבא אחת ואסנת ספורטה

אמיר סילבר, הדר לביא ופנחס כהנא

"התקציב המובא לאישורנו לא משכנע כי הוא התקציב הנכון להתמודדות מול האתגרים אלו. וזאת מסיבות אלו:

 1. הקיצוץ בתב"ר לא מספק כדי להקטין משמעותית את ההישענות על הלוואות ולא על מקורות הכנסה אחרים. גם השנה, בדומה לשנים קודמות, הכוונה היא לקחת הלוואה של 32 מיליוני ₪ (בשנה שעברה נלקחה הלוואה של 37 מיליון ₪, שיעור דומה).
 2. התקציב השוטף נשאר באותו סדר גודל, ללא התייעלות נדרשת באף מישור.
 3. בניית החטיבה החדשה דורשת משאבי פיתוח רבים. חלק מהסכום הממשלתי האמור לממן אותה, כ-10 מיליון ₪ עדיין לא הועברו. הערכות קודמות היו שלא ודאי שהמשרד יממן את כל הסכום הנדרש. העדר המימון לא מנוהל כסיכון ולא מובאות חלופות למצב בו יתממש הסיכון.
 4. באופן כללי, אין הסבר מדוע התעכב התקציב ומדוע אנחנו מנהלים את העיר כבר ארבעה חודשים ב-1/12 התקציב הקודם.
 5. ברור לכולנו, כי התקציב כולו ישתנה עקב ההשלכות הכלכליות של ההתמודדות עם נגיף הקורונה. לא ברור כלל מה יהיה היקף ההכנסות העירוני בכלל האגפים וכן לא ברור מה יהיה היקף ההוצאות העירוני. עד עתה לא הוגשה לנו אף הערכה בנושא מלבד תיקונים של ההוצאות וההכנסות שממילא לא יתרחשו באפריל (שמירה בבתי ספר לדוגמה). לא סביר לקחת הלוואות של עשרות מליוני שקלים בתקופת אי ודאות זו, קל וחומר לאשר תקציב של מאות מליוני שקלים אשר ההכנסות שלו לא ודאיות.

"אנחנו מצרים על כך שהנהגת העיר הביאה אותנו למצב בו לא קיים תקציב עירוני כבר ארבעה חודשים, וזאת בניגוד להתנהלות כלכלית ראויה. לאור ההסברים לעיל, אין ביכולתנו לאשר הצעת תקציב זה"

יוסי סדבון

מאקרו כלכלי : הצעת תקציב הפיתוח כוללת קיצוץ של 30 מיליון ₪ בלבד והמשך קיצוצים בשנים הבאות, מדוע לא מקצצים בסכום גדול יותר עכשיו?

 1. למרות הקיצוצים בתקציב הפיתוח, החוב צפוי להגיע לכ-40% מהתקציב. מה האמצעים הנוספים שהתקציב מתקצב מלבד צפי להקטנה מסיבית של תקציב הפיתוח בשנים הבאות?
 2. מדוע, במצב כלכלי קשה, תקציב השוטף לא מקוצץ באמצעות תכנית התייעלות מסיבית? 
 3. מדוע תקציבי החברה הכלכלית והחברה לתרבות ופנאי לא הובאו לאישור הדירקטוריונים?

פערים בהתאמה לקורונה (שידועים כבר עכשיו):

 1. מהן הנחות העבודה הקשורות לשינוי הפעילות העירונית בגין השפעות הקורונה, שעל-פיהן נבנה התקציב המעודכן?  
 2. פערי הכנסות:
  1. האם הגיעו לעירייה הודעות של בעלי עסקים על כוונתם להקפיא תשלומי ארנונה עסקית? אם כן – מה היקף התופעה? באם תממש, מה המשמעות הכלכלית שלה? והאם נלקחה בחשבון בהכנת התכנית המעודכנת? (לצד ההורדה של רבע מההכנסות העירוניות לפי תקנות הממשלה)
  2. האם בתי-אב הקפיאו הוראות קבע לתשלום ארנונה? אם כן – מה היקף התופעה ומה עשויה להיות המשמעות הכלכלית שלה? והאם נלקחה בחשבון בהכנת התכנית המעודכנת?
  3. מה צפי הפגיעה בהשכרת נכסים עירוניים, כולל מתקני ספורט?
  4. האם יש מידע לגבי מענקים מהממשלה לאור המצב?
 3. פערי הוצאות:
  1. האם התקציב המעודכן לזמן קורונה לקח בחשבון גידול בסעיפי הוצאות תומכות משבר קורונה?
   1.  הוצאות שעת חירום (מוקד עירוני, סיורים, ציוד מתכלה, כלי רכב..)
   2.  תמיכה פסיכולוגית
   3.  מערך רווחה
   4.  פינוי אשפה בעלויות גבוהות יותר
 4. מענה כללי:
  1. האם ניתן מענה תקציבי למשפחות במצוקה ולמשפחות שבעקבות המשבר יגיעו למצוקה? כולל אלימות במשפחה

חינוך

מדוע אין תקצוב ליוזמות חינוכיות חדשות? 

מדוע תקני אגף החינוך הצטמצמו ב-20 תקנים?

מדוע קוצצו כמעט כל הסעיפים בפרק גני הילדים?

מדוע ממשיכים להעביר גני ילדים מאחריות אגף החינוך לאחריות החברה לתרבות ופנאי, ובוודאי מדוע על רקע פידבקים שליליים רבים של תושבים שממוקדים בסייעות?

מדוע לא ממומנת יחידה לגיל הרך שצפויה לקום?

מדוע אנו מתחילים לגבות הכנסות למסיבות כיתתיות בכל מערכת החינוך?

מדוע תקציב הסעות לחינוך המיוחד פוחת ב-1.2 מיליון ש"ח?

מדוע תקציב שכפול דפים לחטיבות גדל פי כמעט שלוש, מ22,000 ל-63,000 בשנתיים האחרונות?

כמה תלמידי חוץ קלטנו בשנתיים האחרונות? 

מדוע קוצץ תקציב הסייעות המחליפות בגני הילדים? 

מדוע בוטל מוקד גני הילדים?

 מדוע בוטל פרויקט עיר בריאה לגני הילדים?

מדוע מאז 2018 אין תקצוב של יוזמות פדגוגיות בתיכונים?

 

מינהל כללי

מדוע אנחנו בוחרים להגדיל את תקני כח האדם בעיריה? מדוע מגדילים את נושא התכנון האסטרטגי ב-5 תקנים, האם נדרש כזה סדר גודל של כ"א לנושא? מדוע הוא אגף בפני עצמו ולא חלק מאגף הנדסה? מדוע יש תוספת של 3 תקנים לדוברות העיריה? מדוע תקציב הדוברות והיח"צ הכללי כמעט והוכפל בשנתיים האחרונות?   מדוע יש עלייה של 500,000 ₪ בפרסום חוצות בשנתיים האחרונות? מדוע בוטל אגף השירות? מי אחראי על המוקד העירוני? על בסיס מה קיימת הערכה של כ8 מיליון ₪ הכנסות מדוחות חניה?

 

סביבה

מדוע השלמת תכנון גן מנשה לא מתוקצב לאחר שכבר הושקעו בו 400,000 ₪? מדוע אין תקצוב של תחזוקת הפיסול העירוני? מה משמעות סעיף הערכות לעיר ירוקה?

 

תשתיות והנדסה

מדוע תכנון שביל אופניים ב4.2 ₪ לא מגיע מכספי המדינה? האם מתוכננות פעולות לשיפוץ מערך החשמל? מדוע סעיף אחזקת הרכבים ומספר הרכבים העירוניים גדול כל-כך? מדוע לא מתוקצב שיפוץ מבנה העיריה שהוא מבנה לשימור? בתקציב הרגיל – גידול של 500% "בהפעלת החי-פארק" – אפשר הסבר? מה סטטוס בקשת ההרשאה ממשרד החינוך לתקצוב החטיבה החדשה ע"ס 28 מלש"ח? במידה ואין התקדמות – מה התכנית החלופית שהכינה העיריה למקרה שלא נקבל הרשאה / נקבל הרשאה חלקית? מדוע יש עליה של 500,000 ₪ בהוצאות מחשוב? מדוע יש עלייה של 62,000 ₪ בתקציב ההתחדשות העירונית? מדוע קוצצה השמירה בפארק?

 

תרבות וספורט

מדוע אין תקצוב של הטלוויזיה הקהילתית? מדוע תוקצבו כ-700,000 ₪ לתמיכה בהשכרת מתקנים לספורט? למי הסעיף מיועד ומדוע הוא לא עובר דרך נוהל תמיכות? תקציב התמיכות בספורט ב-800,000 ₪, שזו 1/12 לערך של הפסקת פעילות בקבוצות הספורט. מדוע זה סך הקיצוץ?  היכל התרבות- מדוע העירייה מסבסדת את היכל התרבות כל שנה סביב 2 מליון ש"ח?

רווחה

הגידול בסעיף ההכנסות של סעיף "שירותים חברתיים קהילתיים" בגין הקורונה עומד על 273 אלפש"ח. לעומת זאת, סעיף ההוצאות המקביל עומד רק על 183 אלפש"ח. אפשר הסבר? האם ההכנסות המופיעות בסעיף "שירותי תקון" ע"ס 273 אלפש"ח, הן כנגד סעיף "תמיכה באזרח ותיק ואוכ' בסיכון" בסעיף ההוצאות? 

קהילה

מדוע תקציבי "אירועי הקהילה הלהט"בית" ותחב"צ בשבת אופסו, ולא התכווצו כמו הסעיפים האחרים? מדוע בעת זו נבחר להגדיל את תקציב שירותי הדת ב-150,000 ₪? מדוע תמיכות הדת לא השתנו (בניגוד לתמיכות הספורט)? מדוע אין פירוט של סעיף שירותי הדת? מה עושים עם התקציב? קיימים שני אגפים (לפחות) המטפלים בקהילה, מדוע? שירותים חברתיים קהילתיים וקהילה וחברה

 

מעיריית כפר סבא נמסר: "העולם כולו נמצא במשבר, אשר מבחינה כלכלית יש המשווים אותו לתקופות הגרועות ביותר שידענו.
מאז פרוץ המשבר, עובדת העירייה סביב השעון ומתמודדת עם אתגרים רבים ומגוונים ופועלת להעניק לציבור בעיר את השירות המיטבי ביותר. חברי האופוזיציה הוזמנו להיות שותפים בגיבוש הצעות לתקציב החירום הנדרש בשעה זו. המציאות החדשה מחייבת קיצוצים רבים בתקציב, וכך ננהג. עם אישור הממשלה לרשויות המקומיות לכנס ישיבת תקציב  יונח על שולחן המועצה תקציב התואם את התקופה ומתמודד עם המשבר".
שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות