יו"ר האופוזיציה, יוסי סדבון, מתנגד להחזרת מפעל המים לקדמותו

מאת: אירית מרק

בתאריך 31 למרץ 2020  הוגשה בקשה לרשמת האגודות השיתופיות על ידי באי כוחו של רפי סער ראש העיר וחלק מחברי הוועד (4 משותפיו לקואליציה), לביטול החלטת רשם האגודות השיתופיות מתאריך 13 פברואר 2020 בדבר העברת ראש העיר וחברי הוועד מתפקידם ומינוי ועד ממונה בראשותו של ד"ר מוטי דלג'ו למפעל המים אגודה שיתופית בע"מ

יוסי סדבון

בעקבות פנייה לציבור להביע עמדתו לגבי בקשה זו, שלח סדבון, מכתב לרשמת האגודות בו נימק מדוע יש לדחות את הבקשה להחזיר את ראש העיר והוועד המנהל לתפקידם הקודם. בין השאר טוען סדבון "מינויו של ראש העירייה מנוגד לחוק – חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה 1975 מונע עיסוק נוסף לראש העירייה, גם אם העיסוק הנוסף נעשה בהתנדבות. ניגוד עניינים מובנה וקבוע – כהונת ראש העירייה כיו״ר הוועד המנהל של מפעל המים מעמידה אותו ואת חברי הוועד במצב תמידי ומתמשך של ניגוד עניינים מוסדי בין שני התפקידים הציבוריים. יש לציין כי מאז שנת 2002 בהם תוקנות תקנות אסיפת המורשים לא כיהנו ראשי עיריית כפר סבא לדורותיהם כיו"ר מפעל המים. שימוש בכספי מפעל המים לתמיכה בפעילות עירונית מדגים את ניגוד העניינים המובנה בין תפקידו של ראש העיר וחובת האמון שלו לאגודה, שמטרתה העיקרית היא אספקת שירותי מים. נשללה הזכות של יתר חברי האגודה להיבחר כחברי ועד- מחברי האגודה נשללה הזכות לבחור את חברי הוועד המנהל והותירה את מלוא זכויות ההצבעה שהיו נתונות לאסיפה הכללית בידי חברי מועצת העיר בלבד. אסיפת המורשים שללה את זכותם של חברי האגודה להציע מועמדים נוספים בניגוד לחוק".

סדבון מבקש גם לקבל חוות בדבר חוקיות התקנות משנת 2002 , החשש לניגוד עניינים בין תפקידי מועצת העיר לבין ניהול האגודה, תאגיד עירוני ועוד.

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות