הוקם ועד פעולה לחניון ציבורי עילי טשרניחובסקי 3

דמיינו לכם שרכשתם דירה בפרויקט יוקרתי בכניסה לעיר שאושר במסגרת תכנית בניין עיר (תב"ע) במסגרתה תוקם שכונת מגורים של 156 יחידות דיור והקרקע הצמודה לפרויקט תופקע לטובת העירייה ויוקם בה חניון תת קרקעי ופארק ציבורי לרווחת דיירי הפרויקט והסביבה. נשמע מצוין ? כך חשבו 156 הדיירים שרכשו דירה בפרויקט של חברת מנרב בכניסה לעיר ונדהמו לגלות כי תב"עות לא חייבים לקיים ,לפחות לא מהצד של העירייה. משנת 2007 עומד חניון העפר מוזנח כאשר העיריה אינה מקדמת את הפיתוח הסביבתי כפי שהתחייבה בתב"ע

זו המציאות העגומה במסגרת מאבק עירוני שמוביל ועד הפעולה של משעול גיל 1-17 להשלמת הפיתוח הסביבתי בחניון העפר שנמצא בטשרניחובסקי 3 מול בית המשפט ובריכת גלי השרון.

לאורך השנים התחמקה העיריה מאחריותה לביצוע הפיתוח הסביבתי וחמור מכך הזניחה את חניון העפר שהפך למפגע סביבתי. החניון הפך להיות תחנת מוניות שרות, מפלט לרכבים נטושים, חניון משאיות ומוקד זריקת אשפה. במשך 13 שנה פונים תושבי השכונה בבקשה לגיטימית מעיריית כפר סבא לעמוד בהתחייבות ולהשלים את הפיתוח הסביבתי, אך דבר לא בוצע. בדצמבר 2019 גילו במקרה דיירי הרחוב כי הוגשה בקשה מטעם העיריה לשנות את התב"ע ובמקום פארק ציבורי וחניון תת קרקעי יוקם רק חניון סלול. 

תושבי רחוב משעול גיל 1-17 התאגדו לוועד פעולה המייצג את 177 המשפחות הגובלות בחניון והגישו עשרות התנגדויות לועדה המקומית הן על תהליך הפרסום שאינו עומד בדרישות חוק התכנון והבנייה והן לגבי הבקשה להקלה של העיריה שאינה בקשה להקלה אלא ניסיון לשנות תוכנית במחטף. דרך המלך לשינוי תב"ע הנה הגשתה מחדש לועדה המחוזית ולא באמצעות בקשה להקלה. במקום חניון תת קרקעי ופארק ציבורי יוקם רק חניון סלול! זו לא הקלה אלא תוכנית חדשה. מי מכם שאי פעם ניסה לפנות בבקשה להקלה לועדה המקומית לעולם לא יקבל את אישור הועדה לשינוי מהותי בתכנית כפי שביקשה העיריה. נאה דורש נאה מקיים!

חצי שנה לאחר הגשת ההתנגדויות בתאריך 22/6/20 נערכה ועדת המשנה לתכנון ובניה במסגרתה נדונו כל ההתנגדויות ונדחו על הסף תוך אישור התוכנית להקלה. לציין כי אף אחד מהמתנגדים לא הוזמן להציג את עמדתו וההחלטה עברה ברוב קולות כאשר רק חבר מועצת העיר ,פנחס כהנא, התנגד וטען כי לא יתכן כי הכניסה לעיר תהפוך לחניון סלול כאשר ישנה תב"ע שאושרה שכוללת כניסה מרשימה לעיר, פארק ציבורי וחניון תת קרקעי.

התנגדויות התושבים נדחו ללא דיון מהותי כאשר תגובת הועדה לחלק מההתנגדויות מקוממת :

התושבים טענו שבקשה להקלה אינה תואמת את הוראות החוק – הועדה טענה שזו לא סטייה ניכרת ושינוי מחניון תת קרקעי לחניון עילי סלול אינה מהותית.

התושבים טענו שהתכנית כוללת ריאה ירוקה של 2 דונם – הועדה טענה שישתלו מספר עצים במעטפת החניון וזה יהיה מענה ראוי במקום פארק של 2 דונם, לציין כי בתוכנית שהגישה העיריה ישנם רק 6 מוקדים של עצים סביב החניות. כן, 6 עצים במקום פארק של 2 דונם יהיו תחליף ראוי לריאה ירוקה עבור מאות משפחות הגובלות בחניון.

התושבים טענו שחניון עילי הנו מפגע סביבתי – הועדה הציעה לשתול עצים בקו החומה כפתרון למניעת המפגע.

התושבים טענו שחברת מנרב שילמה כופר חניה לפיתוח החניון – הועדה טענה שהסכום ששולם אינו מספיק להקמת החניון ,לציין כי מי שקבע את הסכום של כופר החנייה היא העירייה עצמה.

התושבים טענו שיש טעות בפרסום של מספר התוכנית – הועדה טענה שזה לא קריטי שבפרסום רשמי יש טעות במספר בתוכנית.

לאור דחיית ההתנגדויות ואישור הבקשה הגיש חבר מועצת העיר פנחס כהנא בקשה לקיים דיון נוסף בישיבת המליאה ובקשתו אושרה.

במקביל פנה ועד הפעולה פנה לסגן ראש העיר, עילאי הרסגור הנדין ונפגש איתו בחניון העפר על מנת לקבל הסברים לדחיית ההתנגדויות והפרת ההתחייבות העירייה. עמדתו של הרסגור הייתה שהתקבלו כספים מתכנית מהיר לעיר לטובת סלילת חניון עילי ולכן מקודמת התכנית הזו ולא התוכנית שאושרה. לאור טענה זו נפגש ועד הפעולה עם ראש העיר רפי סער ומהנדסת העיר עליזה זיידלר –גרנות  והציגו בפניהם את המצב העגום של החניון ודרישתם הלגיטימית כי התב"ע שאושרה על ידי העיריה תבוצע בהתאם.

ראש העיר שמע את דרישת הועד ובקש לדחות  את ישיבת המליאה לתאריך 19/7/20 על מנת להכין חלופות נוספות לאישור ישיבת המליאה. ועד הפעולה קיבל התחייבות כי החלופות יוצגו לפניהם וכל שינוי יהיה בשיתוף פעולה.

ביום ראשון הקרוב 19/7/20 תתקיים ישיבת המליאה, חברי ועד הפעולה ביקשו להציג את עמדתם במסגרת הישיבה על מנת להציגה בצורה ישירה לחברי מועצת העיר. כמו כן הוגשו בקשות של חברי מועצת העיר לפתוח את הדיון לציבור. ביום ראשון נשמע מהי המדיניות של עיריית כפר סבא. האם ישנה חשיבות להתחייבות של העירייה בפני התושבים, האם ניתן להסתמך על תוכניות שאושרו בתב"ע ובועדת המשנה ?  האם אנו עיר של חניונים או עיר ירוקה. 

תגובת חברי ועד הפעולה

עו"ד זיו סדבון , משעול גיל 5 :במשך 13 שנה שיתפנו פעולה עם העיריה וחיכינו בסבלנות לפיתוח החניון. החלטה ועדת המשנה התקבלה במחשכים והנה סכין בגב וניסיון לחסוך על חשבון כל תושבי כפר סבא בפיתוח סביבתי ראוי. לא נתפשר על מה שהובטח לנו. תב"עות צריך לקיים!

צחי ארליך ,משעול גיל 7:עיריית כפ"ס צריכה לכבד את באי העיר בכניסה מרשימה שתביא לידי ביטוי את צביון העיר.

אילן הדר, משעול גיל 1ג: הבניין שלנו נמצא על אי שסובב כבישים וחניונים והתב"ע היא הפתרון היחידי שלנו לריאה ירוקה ושיפור איכות החיים שהובטחה לנו ועכשיו גם את זה רוצים לגזול מאיתנו.

אבי חגי משעול גיל 9-17 : בכל העולם ,מניו יורק ועד כפ"ס תושבים נלחמים על ריאות ירוקה. זו הריאה הירוקה שלנו!

מעיריית כפר סבא נמסר: "עיריית כפר סבא פועלת למען תושביה ומקדמת טיפול בתשתיות העיר שהוזנחו משך שנים רבות, לרבות מקומות חניה. באשר לחניון הציבורי המתוכנן ברחוב טשרניחובסקי, ראש העיר ונציגי העירייה נפגשו עם תושבי האזור ובתיאום עם התושבים, נעשה בימים אלה תכנון מחדש של החניון – כך שישרת הן את תושבי האזור והעיר כולה והן את באי המקום".

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות