התנגדות לקיום צוואה – כיצד זה עובד

התנגדות לקיום צוואה – כיצד זה עובד

החוק בישראל מאפשר לכל אדם המעוניין בכך להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה. את בקשת ההתנגדות ניתן להגיש רק לאחר שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, הבקשה מפורסמת על ידי הרשם לענייני ירושה בעיתונות היומית וברשומות. פרסום הגשת הבקשה לצו קיום צוואה נועד כדי לאפשר לכל המעוניין להגיש את התנגדותו למתן הצו.

את ההתנגדות למתן צו קיום צוואה אפשר להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה בתוך 14 יום ממועד פרסום המודעה בעיתונות וברשומות (רשומות – פרסומים רשמיים של הממשלה). מגיש בקשת ההתנגדות נדרש לשלם אגרה בסכום של 972 ₪, נכון לשנת 2020, כאשר הסכום מתעדכן אחת לשנה. 

תנאים להגשת התנגדות לקיום צוואה

החוק בישראל מאפשר לכל אדם להגיש התנגדות לקיום צוואה, כל עוד מתקיימים התנאים הבאים:

  • הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, ופורסמה מודעה בעיתונות וברשומות.
  • עדיין לא ניתן צו קיום צוואה.
  • מתקיימים אחד או יותר מהמקרים הבאים: יש צוואה מאוחרת מזו שהוגשה בגינה בקשה למתן צו קיום צוואה, הצוואה לא משקפת את רצונו החופשי של המנוח או שיש בה פגמים, הצוואה נערכה תחת השפעה לא הוגנת, לרבות לחץ, איומים, אונס ועוד, אחד היורשים המופיעים בצוואה השתתף בעשייתה או שהיה עד בזמן החתימה על המסמך.

עילות נפוצות להגשת התנגדות ליקום צווה

החוק בישראל מאפשר להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה מסיבות שונות. העילות העיקריות והנפוצות ביותר להגשת ההתנגדות לקיום הצוואה שהותיר אחריו המנוח הן:

 

  • גילוי צוואה מאוחרת יותר – במקרים מסוימים מגלים צוואה מאוחרת יותר מזו שהוגשה בעבורה בקשה לצו קיום צוואה, בעזרת הגשת התנגדות ניתן לתת תוקף משפטי לצוואה החדשה יותר ולבטל את הצוואה הקודמת.

 

  • היעדר כשירות – במצבים בהם המוריש ערך צוואה בהיעדר כשירות רפואית או נפשית ניתן להגיש התנגדות לקיום הצוואה. יש מקרים בהם מנצלים את היעדר כשירות המצווה כדי לגרום לו לחתום על צוואה שאינה משקפת את רצונו החופשי ומוטה לאחד הנהנים.
  • מעורבות של אחד היורשים הנהנים בעריכת הצוואה – מעורבות בעריכת הצוואה על ידי אחד הנהנים או יותר עלולה להביא לפסילת הצוואה.
  • השפעה בלתי הוגנת – מצבים בהם אחד הנהנים המופיע בצוואה משפיע על המוריש, לדוגמה שכנוע של המוריש בנחיצות הנהנה או ניתוק המוריש מהסובבים אותו.
  • התגלו פגמים צורניים בצוואת המנוח – מגוון סיבות צורניות העשויות להביא לפסילת הצוואה, כגון זהות כתב ידו של המצווה, כשירותם של עדים ועוד.
  • איום, אונס וכו' – פסילת הצוואה עקב הוכחת איום, אונס או פעולה אחרת שהפשיעה על המוריש וגרמה לו לשנות את צוואתו או לערוך צוואה חדשה לטובת אחד הנהנים.
  • ניסוח בעייתי – יש מקרים בהם בית המשפט יפסול את מלוא הצוואה או חלקים ממנה בגלל ניסוחים בעייתיים, למשל ניסוח תנאים הנוגדים את הוראות חוק הירושה. 
שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות