יו"ר האופוזיציה, יוסי סדבון:"מועצת העיר החליטה בניגוד לחוק ברוב של 12 חברים שלא לאשר מועמדות יעל סער לוועדת כספים"

בתאריך 08/12/2020 הוגשה בקשה חתומה על ידי 7 חברי אופוזיציה המהווים שליש מחברי המועצה שמונה 21 חברים, למינוי שני חברים חדשים מטעם האופוזיציה (יעל סער וצביקה צרפתי) כדי לממש את חלקה היחסי של האופוזיציה בוועדת כספים המיוצגת רק על ידי חברת מועצה אחת הדר לביא.

סעיף 150 לפקודת העיריות קובע שהחברות בוועדות החובה בעירייה תהיה מבוססת על יחסי קואליציה אופוזיציה במועצת העיר. בעיריית כפר סבא יש 7 חברי אופוזיציה מתוך 21 חברי מועצה . היינו , מדובר בשליש מחברי המועצה

יוסי סדבון

טרם הדיון במועצה, נעשתה פניה על ידי יוסי סדבון ליועץ המשפטי בעירייה עו"ד אלון בן זקן שהשיב בתאריך03/01/2021 שניתן למנות את יעל סער מסיעת "כפר סבא מתקדמת"  רק אם תהייה נציגה מטעם סיעת "כפר סבא בראש" בהתאם להוראות סעיף 150א(ב) לפקודה שכן סיעתה כבר מיוצגת בוועדת הכספים

יעל סער

בישיבת המועצה שנערכה בתאריך 13/01/2021 לפני ביצוע הצבעה שמית  הביעה יו"ר ועדת כספים תהילה מימון התנגדות להרחבת הוועדה ולצרופה של יעל סער והציעה שתתחלף בוועדה עם יו"ר סיעתה הדר לביא. סדבון טוען כי מימון התעלמה מכך שמועמדות יעל סער הינה מטעם "סיעת כפר סבא בראש". "התנגדותה של יו"ר וועדת כספים (שהקריאה מתוך הכתב) התבססה על כך שוועדת כספים מתנהלת כיום בצורה שקופה – פתוחה ומקצועית ולטעמה הגדלת הועדה "תקשה על תפקודה" ותהפוך "לשיח של עמדות ולא לשיח על צרכים". יו"ר הוועדה חוששת מהתנהלות ביקורתית ושקיפות ביחס לנעשה בכספי עירייה".

יוסי סדבון "מועצת העיר החליטה בניגוד לחוק ולדעת היועמ"ש ברוב של 12 חברים שלא לאשר את מועמדות יעל סער לוועדת כספים משיקולים פוליטיים פסולים וטענות לא ענייניות, תוך שמונעים מנבחרי ציבור לייצגם בוועדת כספים ולבקר את פעילות ראש העיר . בתאריך 18/01/2021 פנינו לממונה על מחוז המרכז במשרד הפנים יונתן בר סימן טוב (מצורפת בזה) בבקשה לחייב את העירייה להביא את הנושא להצבעה חוזרת בישיבה הקרובה עקב סירובה של מועצת העיר הנשלטת על ידי ראש העיר רפי סער לפעול על פי החוק. בנוסף ביקשנו את התייחסותו לעובדה שחברת מועצה משמשת בתפקיד יו"ר וועדת כספים שהינו תפקיד קואליציוני מובהק ללא הסכם קואליציוני וללא פרסומו לציבור כנדרש בחוק".

המשנה אורן כהן הגיב מטעם העירייה, כיו"ר הקואליציה:"פנייתם של שני חברי המועצה הנכבדים לממונה המחוז הינה עניין שבשגרה אך הם שוב לוקים באי דיוק ושירבוב פוליטיקה במקום שאין בו צורך. ועדת הכספים בחרה חברות אופוזיציה משתי סיעות כמקובל וכנדרש. לבקשת האופוזיציה גם צירפנו את חבר המועצה צביקה צרפתי ואני תקווה שהוא ייתרום את תרומתו וניסיונו. צעד זה מאפשר ייצוג הולם וחוקי לייצוג האופוזיציה. בצעד אצילי – נענה ראש העיר לבקשה להפוך את אחת החברות – רוא"ח תהילה מימון, ליו"ר ועדת הכספים וזאת תוך שהיא אומרת באינספור הזדמנויות ולרבות בישיבות מועצת העיר, שהיא לא הצטרפה לקואליציה ואין לה שום הסכם קואליציוני או סיכום אחר עם ראש העיר.  אם לא די בכך, הרי שראש העיר אף איפשר לסיעה נוספת מתוך האופוזיציה למנות נציג נוסף ו"על תקני" – כלומר מעבר למכסה הנדרשת בחוק. שני חברי האופוזיציה בחרו, שוב, להפוך את הגישה המשתפת ומקרבת של ראש העיר לכלי ניגוח פוליטי בטענות סרק. בעת הזו חובה עלינו לפעול בשיתוף למען תושבי כפר סבא ולא להיגרר התנהלות פוליטית זולה, לא מכבדת שאין בה דבר זולת ניסיון סרק לעוד תגובה בעיתון".
תהילה מימון :"בפנייתם בחרו יוסי סדבון והדר לביא להציג רק חלק מהתמונה וחבל שכך. למיטב הבנתי, למועצת העיר יש שיקול דעת בנושא הרכב הועדות ועל כן מן הראוי שאתן את הדעת באופן הצבעתי.התנגדתי להרחבת הועדה יותר מהנחוץ משתי סיבות: הראשונה, אפקטיביות הועדה- ועדה רחבה מדי מקשה על קיום דיונים ענייניים והופכת פעמים רבות לועדה טכנית שבה לא מתקיימים דיונים. כיו"ר הועדה אני כמובן מעדיפה לנהל את הועדה בצורה עניינית ומקצועית. הסיבה השניה זה שאלת הייצוג- שתי חברות מאותה סיעה לא מייצגות מגוון דעות ועל כן אני לא רואה איך זה צפוי לתרום לפעילות הועדה ככל והיתה דרישה לסיעה נוספת להיכנס על מנת לייצג קשת רחבה יותר של דעות זה משהו אחר.

לגבי טענת החברים כי יש חשש מהתנהלות ביקורתית, החברים בוחרים להתעלם מהעובדות ואני מפנה לפרוטוקולים של הועדה- תמלולים מלאים מפורסמים לחברים ולציבור, טיוטת התקציב פורסמה לכלל הציבור ומראש, נשמעת ביקורת בועדה וזו נענית באופן מלא, ישיבות התקציב בועדה פתוחות לכלל חברי המועצה ואני לחלוטין מעודדת השתתפות והבעת עמדות מגוונות. ראוי לציין כי החלטות הועדה אף מגיעות לאישור מועצת העיר ולכן כל חבר מועצה יכול להביע דעתו ואף להצביע לפי ראות עניו.

בנוגע לטענה לגבי תפקידי שהינו תפקיד קואליציוני – אין הסכם קואליציוני ולכן הוא לא מפורסם. כפי שהסברתי בישיבת המועצה הדברים נעשים בדיאלוג מתמיד וזאת על מנת להגיע לתוצאות מיטביות. אני חוזרת ואומרת, בנקודת הזמן הזו- זו הדרך האופטימלית מבחינתי לשרת את תושבי כפר סבא. אם וכאשר ישתנו הדברים, אהיה הראשונה לפרסמם".

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות