פורים, שבת פרשת תצווה | מאת: חזי ברזני

השבת פרשת תצווה המכונה גם פורים משולש שתחילתו ביום חמישי בערב וסופו ביום ראשון בשקיעה בבירת ישראל ירושלים.

רבי יצחק מבדריציב' זצ"ל המכונה סנגורם של ישראל לא פעם היה משתמש באמרת חז"ל,
המשווה את חג הפורים לחג יום הכיפורים.
אומר רבי יצחק זצ"ל "זה שאנו מתחפשים זה ונהפוך הוא. אבל בפורים עם ישראל הוא הכי לא!!! מחופש"
שנשאל מדוע? ענה "בפורים אנו הכי אמיתיים ללא מסכות, ומה הפשט? ב 12 שעות היממה של פורים
אנו מקימים ארבע מצוות, שתים בין אדם למקום – מגילה ומשתה. ושתים בין אדם לחברו- מתנות לאביונים ומשלוח מנות.
וכדי להטמיע את האיזון של המצוות מקיימים את מצות "זכר למחצית השקל" שהיא מצווה שכיום היא נטו בין אדם לחברו.
וראו איזה פלא, ביממה אחת זוכים לכך כל כך הרבה, זה עם ישראל הוא אמיתי! ולא מחופש!"

פרשת תצווה הינה הפרשה היחידה מפרשת שמות ועד פרשת מסעי שבה אינו מוזכר שמו של משה רבנו

חזי ברזני

הקב"ה אומר "ואתה תצוה" בלי "וידבר ה' אל משה לאמר", ובכל הפרשה לא הזכיר את שמו כלל. והטעם לזה מבואר בזוהר הקדוש כיוון שכשחטאו ישראל בעגל אמר משה רבינו "ועתה אם תשא חטאתם ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת" ללמד שכל דיבור שאדם מוציא מפיו פועל את פעולתו. וכיוון שהוציא מפיו שימחה שמו מן התורה, לפיכך נמחה שמו מפרשה זו. ובעל הטורים מסביר:

אם הקב"ה לא היה מוחל על עוון העגל, היה מוחה את שמו של משה רבינו מכל התורה כולה!!! אך כיוון שמחל להם והתנאי לא התקיים, אע"פ שקללת חכם אפילו על תנאי היא באה, עשה עמו הקב"ה לפנים משורת הדין ומחה את שמו רק מפרשת תצוה שהיא הפרשה האחרונה לפני חטא העגל.
כאן רואים את מסירות הנפש של משה אל עם מול עם ישראל בכך שמחל על כבודו כמנהיג ציבור

פורים שמח

שבת שלום ומבורכת

חזי ברזני

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות