טרום דיון במועצת העיר בכפר סבא: מזל שיש יועץ משפטי להכריע בסוגיה הכה חשובה
שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

עו”ד אהוד יובל לוי: חברים ערב טוב, ערב טוב לכולם –
הדר לביא: רק סליחה, פתיחת הישיבה אם אפשר לקבל הבהרה משפטית, מי היה אמור לפתוח אותה?
דובר: אז את תשמעי את זה עוד שנייה.
עו”ד אהוד יובל לוי: ברשותכם. איפה היועץ המשפטי? אלון?
הדר לביא: אפשר לקרוא ליועץ המשפטי בבקשה?
עילאי הרסגור -הנדין: תתחיל לדבר והיועץ המשפטי יאשר

 

מועצת העיר כפר סבא

עו”ד אהוד יובל לוי: שנייה אלון –
הדר לביא: אבל יש חוקים לגבי פתיחת ישיבה, אם אפשר להבהיר.
עו”ד אהוד יובל לוי: אלו ן, ערב טוב, ערב טוב לחברים. עכשיו השעה 1830 ,אנחנו באיחור. אנחנו פותחים את הישיבה. אלון בתור הכי ותיק בין חברי המועצה, אני מניח שיש לי את הזכות לפתוח. אני מציע את ממה שיינפיין חברי –
הדר לביא: סליחה, קודם כל אתה לא הוותיק ביותר בין חברי המועצה.
עו”ד אהוד יובל לוי: אלא?
הדר לביא: יש עוד חבר מועצה שהוא ותיק כמוך.
ממה שיינפיין: מהנהלת העיר מדובר.
הדר לביא: זה לא לפי החוק.
צביקה צרפתי: ממה? ממה? מהנהלת העיר?
הדר לביא: אם אפשר לקבל הבהרה משפטית לגבי מי פותח את הישיבה.
צביקה צרפתי: …
הדר לביא: יש חקיקה . אבל יש פה יועץ משפטי.
עו”ד אהוד יובל לוי: אתה לא יותר ותיק ממני אני מניח צביקה.
צביקה צרפתי: אנחנו אותו דבר. עו”ד אהוד יובל לוי: טוב ברשותכם –
ממה שיינפיין: תקשיבו, זה זכות שלא… כל כך לריב עליה. זה בסך הכול מי שפותח את הישיבה.
עו”ד אהוד יובל לוי: א ני אין לי שום בעיה צביקה. חברים סליחה, אין לי שום בעיה שצביקה יגיד ערב טוב. צביקה תגיד ערב טוב –
הדר לביא: סליחה, סליחה, אי אפשר לבחור חוקים –
עו”ד אהוד יובל לוי: אני מציע שממה שיינפיין –
צביקה צרפתי: אני אגיד יותר מערב טוב, אני אגיד יותר מערב טוב. אם אני אפתח את הישיבה אני אגיד יותר מערב טוב.
ממה שיינפיין: תבחרו, תבחרו ביניכם מי –
הדר לביא: לא תבחרו יש חוק, תקרא את סעיף 31 –
עו”ד אהוד יובל לוי: לא, אני לא מסכים.
צביקה צרפתי: אתה יכול לא להסכים.
ממה שיינפיין: את לא רוצה לתת לי לדבר –
צביקה צרפתי: תשמע אתה יודע –
הדר לביא: אני מנהלת את הישיבה?
עו”ד עדי לוי סקופ: אלון תגיד בבקשה מה הנהלים במקרה הזה, ותפסיקו להפריע. אלון, אנחנו מבקשים ממך בבקשה שתגיד מה המצב החוקי בבקשה.
ממה שיינפיין: ראש העיר כאן, ראש העיר כאן סליחה. ראש העיר הגיע.
עו”ד אהוד יובל לוי: תוד ה.
ממה שיינפיין: נגמר הסיפור.
עו”ד אהוד יובל לוי: רפי ברשותך אני אפתח את הישיבה.
הדר לביא: איך סליחה, איך אתה פותח את הישיבה? זה היו”ר ואתה מנהל את הישיבה?
עו”ד אהוד יובל לוי: אני העוזר שלו…
עילאי הרסגור -הנדין: … ראש העיר הגיע.

ראש העיר: אנחנו פותחים את ישיבת המועצה שלא מן המניין. יש ל נו פה מספר נושאים על סדר היום. אנחנו פותחים את ישיבת המועצה שלא מן המניין. אני מצטער על האיחור, פשוט באתי מאזכרה לזכרו של אבי, לאחר 12 חודשים. אז נאלצתי לעזוב את כולם
ולהגיע לכאן.

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
5/5

תגובות