עדי לוי סקופ, בהצעה לאישור מועצת העיר “תלמידים ותלמידות יוכלו להגיע במכנס קצר לביה”ס”

מאת: אירית מרק

חברת מועצת העיר, מחזיקת תיק תרבות תעלה לדיון במועצת העיר את נושא המכנס הקצר בבתי הספר.

עדי לוי סקופ
עדי לוי סקופ

לוי סקופ שלהצעתה לסדר הצטרף גם עילאי הרסגור הנדין מציעה ומבקשת את אישור המועצה כי “תקנון הלבוש ייקבע בשיתוף מלא של הקהילה )כהמלצת משרד החינוך(- תלמידים/ות, מורים/ות וצוות חינוכי, הורים והנהגת הורים.

“תקנון הלבוש יהיה שוויוני מבחינה מגדרית ובר יישום. תקנון הלבוש יתיר הגעה במכנסיים קצרים וימנע מהגדרת אורך המכנס המותר. תקנון הלבוש לא ייאכף בשום אופן בצורה פומבית אשר תבייש את התלמידים/ות”.

לוי סקופ:”כפר סבא היא עיר שוויונית הדוגלת בשוויון מגדרי ויוצאת נחרצות נגד החפצת והדרת בנות, נערות ונשים. .בכל שנה עם הגעת הקיץ עולה לדיון הציבורי נושא המכנסיים הקצרים ו”תקנוני הלבוש” בבתי הספר הממלכתיים ברחבי הארץ. כך, בשנים האחרונות מידי קיץ קראנו ושמענו על ילדות ונערות מרחבי הארץ שהגיעו לבית הספר במכנסיים קצרים, ו”זכו” ליחס מפלה ומשפיל, כמו גם על בנות ונערות שנאלצו לבוא לבית הספר עם מכנסיים ארוכים בימי קיץ לוהטים. גם בכפר סבא הנושא עלה לדיון פעמים רבות- אם במקרים בהם נאסרה כניסת נערות לביה”ס בשל לבוש במכנסיים קצרים, בנות שננזפו ונשלחו הביתה להחליף מכנסיים, נערות שהגיעו עם מכנסיים ארוכים דרך קבע לביה”ס ועוד. גם כיום תקנוני הלבוש בבי”ס רבים בעיר מכילים איסור על הגעה במכנסיים קצרים ומכנסונים וקובעים אורך מכנסיים לדוג’ “חצי ירך ומטה” “גובה ברך” וכיו”ב. ההתמקדות באורך המכנסיים פוגעת בעיקר בבנות ובנערות מכמה סיבות כדלקמן: הנושא מטמיע כבר בגיל צעיר, סטראוטיפים ותפיסות מגדריות שגויות ומזיקות, וגופן של בנות הופך מרכז לעיסוק שלילי. הנושא משדר לבנות ולנערות מסר מעוות לחלוטין לגבי הדימוי החיצוני שלהן, מקשר את גופן עם פיתוי ומיניות ואותן כסוג של אובייקט מיני שיש להסתירו ולהתבייש בו. היחס המפלה לבנות עלול ללמד את הבנים שהגוף של הבנות לא שייך רק להן, אלא הוא נחלת הכלל, ומותר לאחרים להתערב ולהעיר לגביו, ואם למורה מותר להעיר, בסופו של דבר יהיה מותר גם לחבר לכיתה. גם אם קוד הלבוש נראה שוויוני “על הנייר”, מבחינה מעשית הוא מפלה, שכן ברשתות האופנה לא נמצאים כמעט מכנסיים קצרים לבנות בגובה “ברך” או “חצי ירך”, וכך יוצא שרק הבנות נאלצות ללבוש בגדים ארוכים כדי לשמור על הכללים ובו בעת תלמידים מגיעים יומיום לבתי הספר עם מכנסיים קצרות בהרבה. גם אם קוד הלבוש שוויוני, הרי שאכיפתו אינה שוויונית, והוא לרוב נאכף נגד הבנות ולא נגד הבנים. בכדי למנוע את האפליה הזו בביה”ס שלנו בעיר, נדרש ל בחון מחדש את תקנו ני הלבוש של בתי הספר ואת אופן האכיפה שלהם”.

תגובות

תגובות