פרשת תצווה – ליקט ישראל לנצנר

"ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני ה'…" [שמות כ"ח 30]. האורים והתומים הם המופלאים בין כלי המשכן וחלקי לבושו של הכהן הגדול. תפקידם מפורט בספר במדבר [כז' 21] "… ושאל לו במשפט האורים לפני ה', על פיו יצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה".

במקורות לא מפורט מי עשאם, ומה צורתם, והם אפופים מסתורין. חז"ל במסכת יומא[בבלי , עג] מפרשים "אורים" מלשון "אור" , "תומים" מלשון "תום ושלמות" , לומר שהם נותנים תשובה מאיר ושלמה, שאין האדם מסוגל לתת במקומם. התשובה לשאלות הכהן היתה מתקבלת בדמות אותיות מוארות או מובלטות. על אבני החושן – שמות השבטים, שמות האבות והמלה "שבטי-יה" להשלמת אותיות הא"ב. האורים והתומים היו מעין מפת שבטים על ליבו של הכהן הגדול. הם היו המודיעין האלוקי בשרות העם. לצד המודיעין עמד ארון העדות, אשר היה יוצא למלחמה לפני המחנה, "ומצעיד" את השכינה מן המשכן לשדה הקרב. [פרשה ארץ ישאלית, שמואל כהן".

 

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות