תקציב אוכלוסיית הקשישים בכפר סבא לא נוצל במלואו: בגלל היעדר מודעות?

האם המחלקה האחראית על אוכלוסיית הקשישים בכפר סבא אינה פועלת לפרסם בפני הקשישים את הזכויות המגיעות להם? 
מבקר עיריית כפר סבא חושף בדו"ח ביקורת המתפרסם לראשונה באופן בלעדי באתר השרון פוסט כי לא נוצל במלואו תקציב אוכלוסיית הקשישים בכפר סבא בשנת 2013. המבקר מחמיר עם האפשרות ל"היעדר פרסום בפני אוכלוסיית הקשישים". 

אוכלוסיית הקשישים, כוללת נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 הזכאים לפנות לקבלת שירותים מהמחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת.
קשישים בעלי מצב סיעודי ירוד, מצב כלכלי ירוד, עם בעיות דיור, בבדידות עקב מות קרובים ואשר מתקשים בתפקודם היומיומי פונים למחלקה לקבלת עזרה.

קשיש או קשישה שפונים לקבלת עזרה/שירות חייבים בשיחה עם עובד סוציאלי. הטיפול בבעיות האישיות והחברתיות של הקשיש נעשה על ידי העובד הסוציאלי אשר מראיין את הקשיש, מבקר בביתו, לומד את בעיותיו ומתווה את דרכי הטיפול בהתאם לנזקקות וכן קובע את העזרות הנדרשות.

עובד מנהל וזכאות מקבל את התיק לטיפולו וקובע אם אכן הקשיש זכאי לסיוע חומרי או אחר וזאת בהתאם להוראות התע"ס והמידע והמסמכים שהתקבלו מהקשיש ובהתאם לכך מחשב את שיעור הזכאות. לצורך ביצוע הבדיקה נדרש הקשיש להמציא בנוסף לטופס תפקודי גם את אישורי הכנסתו מכל המקורות האפשריים )מקצבת הביטוח הלאומי, פנסיה ממקום העבודה, רנטה מגרמניה, הכנסות מרכוש, מריבית ומהשקעות(.

על פי מבקר עיריית כפר סבא, נמצא כי תקציב מתן עזרות מנוצל בחלקו מכיוון שככל הנראה אוכלוסיית הקשישים  לא דורשת עזרות כפי שהיה מצופה שידרשו. הסיבות לכך יכולות להיות מצב סוציואקונומי תקין או לחילופין היעדר מודעות לאפשרות לבקש עזרות מהמחלקה.

המבקר ממליץ לבדוק אפשרויות נוספות לפרסום בקרב האוכלוסייה המבוגרת לגבי הזכויות המגיעות להן.

על הקשישים לדעת כי מגיע להם השירותים הבאים הניתנים על ידי המחלקה:

 עזרות כספיות:
 טיפול אישי ו/או עזרה בניהול משק בית
 משקפיים, נעליים אורתופדיות ו/או מכשירי שמיעה
 השלמת ביגוד, ציוד בסיסי ותיקונו, התקנת אמצעי מיגון
 שיפוץ דירת הקשיש
 דמי ליווי לעיוורים
 הסעות לטיפולים ולדיאליזה
 מכשירי חשמל בסיסיים כגון מקרר, מכשירי חימום ומכונת כביסה
 טיפול סוציאלי פרטני, קבוצתי או קהילתי
 עזרה במימוש שירותים רפואיים ומכשירים מיוחדים
 נופשון
 טיפול יום במרכז יום )מנוהל על ידי העמותה למען הקשיש

סעיף נוסף שלא מנוצל על ידי הקשישים הינו הסעיף של 'צרכים רפואיים' מכיוון שהמחלקה יכולה לפנות "לקרן העזבונות" של "האפוטרופוס הכללי" ולקבל מענים ל-טיפולי שיניים, משקפיים, ציוד ביתי וכו' לפני שהיא מנצלת את משאבי משרד הרווחה שלא תמיד מכסים את כל הצרכים.

המחלקה לטיפול באוכלוסיה המבוגרת השיבה כי הם מקבלים את המלצת הביקורת.

יצויין כי ללא קשר לבעיית ניצול התקציב במלואו, המחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת, עושה את עבודתה נאמנה, ביושר תוך תחושת שליחות עמוקה ודבקות במטרה.

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות