ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה: השיבו את תכנית המתאר לדיון חוזר בוועדה המקומית, לשמוע עמדת התושבים ולבצע בתכנית התיקונים הנדרשים"

הבוקר (א') נפגשו ראש העיר כפר סבא, רפי סער, גורמי המקצוע בעיריית כפר סבא ונציגי התושבים עם ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במטרה למשוך את תכנית המתאר הכוללנית לעיר ולהשיב אותה לבחינה מקצועית בוועדה המקומית. הפגישה התקיימה בהמשך לבקשתו של ראש העיר לדיון מיוחד בהתנגדויות ולהגשת חוות דעתה של העירייה. בסיום הפגישה אמרה מנהלת הוועדה כי הנושא ידון לעומקו ותשובה תועבר בהקדם אל עיריית כפר סבא.

לפגישה הגיע גם יוסי סדבון יו"ר האופוזיציה. "מצטרף לבקשת ראש העיר. יחס מסחר תעשיה למגורים
בעיר בעייתי. אין תשובה מספקת לנושא תחבורה בתכנית. אין מנוס מלתקן את התכנית".

במהלך הפגישה הביע ראש העיר, רפי סער, בנחרצות את עמדת העירייה למשיכת תכנית המתאר לוועדה המקומית על מנת לבחון אותה ולבצע בה את התיקונים הדרושים. "תכנית המתאר היא הנדסית עם מעט נשמה, ובכך לא לוקחת בחשבון נושאים מהותיים לעיר, ביניהם: זוגות צעירים, פרויקט מחיר למשתכן, תכניות ותמ"ל, הרחבת גבולות העיר, היבטים תחבורתיים אזוריים וחשוב לא פחות, הרחבת אזורי התעסוקה".

לאחר מכן, הוסיף כי "תכנית המתאר בעלת חשיבות גבוהה לעיר, שכן היא תשרת את הציבור עשרות שנים קדימה. עיריית כפר סבא בהנהגתי מובילה מדיניות חדשה, את תפיסת עולמי לשקיפות ולשיתוף הציבור בסוגיות מהותיות לעיר כפי שהתחייבתי לאורך קמפיין הבחירות. חשוב לי להחזיר את התכנית לוועדה המקומית, לשמוע את עמדת התושבים ולבצע בתכנית את התיקונים הנדרשים. יש לאפשר לי כראש העיר החדש בכפר סבא לפעול באופן מיטבי למען תושבי העיר, כך שניצור תכנית שתקבל את אמון הציבור ולאחר דיאלוג מהותי עימו. סוף מעשה במחשבה תחילה".

כזכור, תכנית המתאר הופקדה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה כבר ב- 2017 לאחר בחינתה ואישורה בוועדה המקומית. מאז, החלו התושבים במאבק כנגד תכנית המתאר, ובמקביל עיריית כפר סבא פעלה למשיכתה של התכנית והשבתה לבחינה מחודשת ולתיקונה.

מירית שקד-ברק, ממובילות המאבק כנגד תוכנית המתאר וממייסדות "מטה המאבק לבינוי שפוי" אמרה: " התוכנית הופקדה מינואר 2017, עברו כבר שנתיים מאז הפקדתה ובכל השנתיים הללו ניהלנו מאבק נחוש והוגשו אלפי התנגדויות. נקבעו דיונים כאן בועדה וכל פעם נדחו בגלל מחדל זה או אחר. כיום יש ראש עיר חדש, אשר קיבל מנדט מהציבור ואשר מבקש לתכנן אותה מחדש בשיתוף הציבור ולטובת הציבור. אנו אלה שצריכים לחיות עם השלכות התוכנית ולכן אנו מבקשים מכם להחזירה לעיר על מנת שתכנונה ואישורה יתנהל ללא רבב".

הוועדה המחוזית קבעה לבסוף:"בפני ועדת המשנה להתנגדויות, הוצגה בקשה מקדמית מטעם עיריית כפר סבא וראש העיר, לפיה תשמע תחילה בקשתם לדחות את הדיון לשמיעת ההתנגדויות על מנת לאפשר לעירייה שהות לבחון את התכנית. קדמו לבקשה זו החלטות הועדה המקומית מיום 17.6.18
– ו 18.1.16 המבקשות למשוך את התכנית. נציגי העירייה הציגו בדיון כי מהנדסת הועדה המקומית סיימה את תפקידה כבר בחודש יולי 2018 .אמנם הוחל בהליך בחירת מהנדס עי /ת ר חדש /ה אך זה טרם מונה. כמו כן, לאחרונה התחלפה הנהגת העיר ובראשם ראש העירייה. טרם קבלת החלטה בתכנית כוללנית שאין
מחלוקת על חשיבותה המכרעת לעיר נדרשת התייחסות מפורטת של הועדה המקומית ביחס
לתכנית בכלל ולטענות המתנגדים בפרט, דבר שלא נעשה עד עתה. הנהגת העיר מבקשת זמן
ללמידת התכנית ועקרונותיה, נוכח העובדה שבשלב זה אין בידם להתייחס לטענות השונות
העולות בהתנגדויות ולייצג את התושבים כמתחייב.
.3 לאחר שמיעת הדברים סבורה הועדה כי אין זה נכון למשוך את התכנית. עם זאת, בהינתן
העובדה שמדובר בתכנית מתאר כוללנית שתתווה את תכנונה העתידי של העיר, על כל הנובע
מכך, ראוי ונכון לקבל את התייחסותה המפורטת של הועדה המקומית לתכנית ולהתנגדויות
שהוגשו ביחס אליה.
.4 האמור נכון גם בשל העובדה כי התכנית הוגשה על ידי הרשות המקומית, ויש לאפשר לגורמי
המקצוע ולועדה המקומית אשר רק נכנסו לתפקידם לבחון את התכנית וההתנגדויות שהוגשו
לה ולגבש עמדה מושכלת ביחס אליהן.
לאור האמור מחליטה הועדה לתת לועדה המקומית שהות של 6 חודשים במהלכם תגובש
התייחסות הועדה המקומית לתכנית ולהתנגדויות שהוגשו לה".

 

 

מאת: אירית מרק
שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות