משפט בן חמו: עדותה המלאה של אושרת גני גונן, ראש מועצת דרום השרון

לפני כשלוש שנים התפוצצה הפרשה שהרעידה את כפר סבא בזמנו: בן חמו נעצר בשעת בוקר מוקדמת וכל השאר היסטוריה. בהמשך הוגש נגדו כתב אישום ובחצי שנה האחרונה העדים מגיעים בזה אחר זה לבית המשפט למתן עדות בפרשה בשלב ההוכחות.

מאת: אירית מרק

אתר השרון פוסט חושף באופן בלעדי לראשונה את עדותה של מנכ"לית עיריית כפר סבא לשעבר, אושרת גני גונן, כיום, ראש מועצת דרום השרון. בהמשך הכתבה ניתן לקרוא עדויות נוספות של ניסים סוסן ואבי זיתוני

סניגורו של בן חמו, עו"ד אשר אוחיון, היה זה שפתח את הדיון בעניינה של גני גונן. "לאור מה שראיתי בהודעות שלה, שהעדה תבין שהיא צריכה להעיד על דברים שהיא יודעת מידיעה אישית, לא הערכות, לא חוות דעת, לא שמועות וכולי וכולי כי חלק גדול מהדברים שלה פה הם כאלה", גרס אוחיון בפני השופט

אושרת גני גונן

גני גונן: "אני ראש המועצה האזורית דרום השרון מהבחירות הקודמות אוקטובר 2018 ועד אז אני עשיתי מספר תפקידים בעיריית כפר סבא במשך 21 שנה, מתפקידי הדרכה, ניהול מחלקה לנוער, צעירים וקהילה, דרך ניהול אגף משאבי אנוש והתפקיד האחרון שביצעתי היה מנכ"לית עיריית כפר סבא. שימשתי כמנכ"לית מינואר 2015 עד ינואר 2018".

עו"ד אורטל נחמן מטעם הפרקליטות שואלת: אושרת, מה ההיכרות שלך עם הנאשם יהודה בן חמו?

גני גונן : "יהודה ראש העיר, אני משמשת כמנכ"לית, אבל תחילת ההיכרות עוד לפני כן, תחילת שנות, סליחה, סוף שנות ה-90, אני שימשתי כמנהלת מדור חיילים והכנה לצה"ל בעיריית כפר סבא במחלקה לנוער, בתקופה שיהודה בן חמו היה חבר מועצת עיר ומחזיק תיק הנוער והצעירים, אז היכרות מאוד מאוד שטחית, אבל מאז אני מכירה אותו.

עו"ד אורטל נחמן: אושרת, ספרי, בבקשה, לבית המשפט מה את יודעת על מנגנון חלוקת תווי קניה לנזקקים שנקרא קמחא דפסחא.

גני גונן :"אני יודעת שיש פרויקט ברווחה, אני חושבת שהוא גם ארצי, שמחלקים תלושים למשפחות נזקקות לקראת חג הפסח.

עו"ד אורטל נחמן: את יודעת איזה עוד גורמים קשורים למנגנון הזה?

גני גונן : למה את מתכוונת?יש את הגזברות ויש את הרווחה, הגורמים הרשמיים וגורמים לא רשמיים זה אנשים שתורמים תרומות.

עו"ד אורטל נחמן : ספרי לנו, בבקשה, אודות חלוקת תווי שי לעובדי העירייה בחגים.

גני גונן : פעמיים בשנה מחולקים תווי שי לעובדים, אני חושבת שזה בכל רשות, פעם אחת על ידי ועד העובדים ופעם שנייה זה על ידי משאבי אנוש.

עו"ד אורטל נחמן: על איזה חגים רק אנחנו מדברים?

יהודה בן חמו
יהודה בן חמו

גני גונן: פסח וראש השנה.

עו"ד אורטל נחמן: תודה. מה ידוע לך מידיעה אישית בנושא של תווי קניה שהתקבלו וחולקו בלשכת ראש העיר?

גני גונן : מידיעה אישית לא ידוע לי על תווים שחולקו בלשכת ראש העיר.

עו"ד אורטל נחמן:  ידוע לך דרך אחרת וככל שכן תסבירי באיזה דרך ידוע לך?

עו"ד אוחיון:          אני מתנגד.

כב' הש' קובו:       זהו, למה זה לא עדות שמיעה?

עו"ד אוחיון:          ודאי, את מזמינה אותה בדלת הראשית לעדויות שמיעה, מידיעה אישית היא לא יודעת, בזה נגמר העניין, את מזמינה אותה לומר מה היא שמעה, מה אמרו לה וכולי וכולי, בדיוק בגלל זה זה אסור.

עו"ד נחמן:            ככל שמדובר בדברים שאמרו לה ואנחנו מיד נשמע גם, ככל שבית משפט יאפשר זאת, באיזה תקופה זה נאמר ועל ידי מי, לעצם אמירת הדברים.

כב' הש' קובו:       מה הערך של זה לעצם אמירת הדברים?

עו"ד נחמן:            אז יש משהו אחד ספציפי שקשור גם לאמירה של נאשם.

עו"ד אוחיון:          זה את יכולה.

כב' הש' קובו:       אמירה של נאשם, אז לחדד את השאלה לגבי אמירת נאשם.

עו"ד אוחיון:          את להדריך לעניין הזה כדי שיהיה ברור לעדה שהיא מעידה רק על דבר שמותר.

כב' הש' קובו:       בדיוק.

עו"ד נחמן:            אושרת, ספרי לנו על, ככל שהיה לך איזשהו שיח עם יהודה לגבי חלוקת תווי קניה בלשכה, ספרי לנו אם הייתה שיחה כזאת ומה היה בה?

גני גונן:  אני לא זוכרת שהייתה עם יהודה שיחה לגבי שי בלשכה.

ש:                        סיפרת.

ת:                         על רון קוגמן.

ש:                        וסיפרת על אירוע נוסף.

עו"ד אוחיון:          סיפרת על אירוע, את שוב פעם מזמינה אותה לומר עדות שמיעה, אני הסכמתי שתדריכי אותה.

עו"ד נחמן:            הודעת נאשם.

כב' הש' קובו:       רק מהנאשם.

עו"ד אוחיון:          אז מהנאשם?

כב' הש' קובו:       רק מהנאשם.

עו"ד אוחיון:          אם אנחנו רק בנאשם, בבקשה. את יכולה להדריך אותה עוד קצת, בסדר?

עו"ד נחמן:            סביב, מדובר.

גני גונן:  אה אוקיי, אוקיי. זה היה שנים אחרי שחזי ברזני עוזר ראש העיר סיים את תפקידו בעירייה וראש העיר אמר לי שהיו כל מיני עניינים שקשורים בחזי ברזני ועניינים של תווים, שימוש לא תקין בתווים.

עו"ד אורטל נחמן: את זוכרת להגיד באיזה תקופה זה היה? על רקע מה הייתה השיחה הזאת?

גני גונן : כן, זה היה על רקע משפט שהתקיים בנושא פיטורין של דני הרוש ששימש אז כסמנכ"ל העירייה ובמהלך המשפט היו כל מיני נתונים שנאספו ושיחות שהוקלטו בין דני הרוש לבין חזי ברזני ובשיחות המוקלטות ביניהם הייתה התכתבות שקשורה בתווי שי.

עו"ד אורטל נחמן: תודה. אושרת, אני מבקשת להציג לך מכתב שאת מכותבת אליו, מכתב של הנאשם שאת מכותבת אליו גם והוצג לך גם בחקירה שלך, אני מבקשת שתסבירי לנו במה מדובר?

גני גונן : המכתב שאני מחזיקה זה מכתב שנכתב על ידי ראש העיר וממוען לענת שבינסקי ששימשה אז כמהנדסת העיר ומהותו זה שהוא לא, שהוא מבקש להודיע שהוא לא ייקח חלק בוועדת התכנון ובניה שהוא משמש כיו"ר של הוועדות האלה בנושא היתרי בניה שמתבקשים על ידי רפי כחלון היות ומדובר ביניהם על יחסים חברים ויש ביניהם קשרים אישיים, הוא מבקש לא לקחת חלק בדיונים שקשורים לזה, זה היה בערך חצי שנה לפני שהוא נעצר.

עו"ד אורטל נחמן: את זוכרת לספר על, היה לכם איזשהו שיח סביב המסמך הזה?

גני גונן : כן, ראש העיר אמר שגם ככה הוא לא, הוא לא מעורב והוא שומר על ניגוד עניינים כאן והוא לא מעורב בוועדה לתכנון ובניה בנושאים שקשורים לחברו רפי כחלון, אבל ליתר ביטחון ולצורך רישום פורמלי הוא מבקש לעדכן שיש כאן מכתב שנכתב על ידי יועצת משפטית שיועצת לוועדה לתכנון ובניה בתיה בראף והוא מביא את זה לידיעתי, למרות שאני לא חברה בוועדה לתכנון ובניה ואני לא משתתפת בוועדה לתכנון ובניה, אבל כמנכ"לית עירייה הוא מבקש להביא לידיעתי ושאני אעדכן גם את ענת שהיא בלאו הכי מכותבת למכתב, כשדיברתי עם ענת אז היא אמרה שהיא יודעת, היא קיבלה את המכתב והוא גם דיבר איתה על זה.

אושרת גני גונן, משיבה בחקירה נגדית לעורך הדין אשר אוחיון:

עו"ד אוחיון: רק שאלה אחת. בוקר טוב, גב' גני גונן. איפה הייתה ממוקמת הלשכה שלך יחסית ללשכה של יהודה?

העדה, גב' גני גונן:  קרובה.

ש:  קרובה. תראי, סיפרו לנו פה הרבה מאוד אנשים סיפורים שסביב ראש השנה ופסח הייתה התרחשות בלשכה, הגיעו אנשים, קיבלו תלושים, ביקשו תלושים, לפעמים התלוננו, קצת אולי עשו רעש מסביב, החלוקה לא הייתה בסתר, קצת נראה לי משונה שאת אומרת שאת לא ידעת מהחלוקה הזאת דבר, את חוששת ממשהו?

ת:                         לא.

ש:                        זה נראה כך, למה את לא פשוט אומרת מה שברור לכולם ושמענו פה הרבה עדויות?

ת:                         אני אומרת בדיוק את מה שאני יודעת.

ש:                        ממה את חוששת?

ת:                         ואני לא חוששת משום דבר.

ש:                        הפחידו אותך במשטרה במשהו?

ת:                         ממש לא.

ש:                        את יודעת כמה זמן הייתה החלוקה של התלושים האלו בלשכה?

ת:                         לא. ועל איזה תלושים אתה מדבר?

ש:                        עכשיו את ממש לא אומרת אמת. על איזה תלושים אתה מדבר, סליחה, גברת.

ת:                         סליחה, אתה לא תגיד לי שאני לא מדברת אמת.

ש:                        לא, לא, אני אגיד לך,

ת:                         אני אומרת רק אמת ואתה לא תגיד לי.

ש:                        תקשיבי, על איזה תלושים, לא שזה חשוב למשפט.

ת:                         על מה אתה מדבר? על קמחא דפסחא?

ש:                        גברתי. תקשיבי לשאלות. כל עד מגיע לפה עם הרבה הפחדות של עבר במשטרה, זה לא שזה חשוב למשפט הזה, אדוני.

ת:                         אתה משקר, אדוני. אף אחד לא הפחיד אותי.

ש:                        אבל חשוב לי להראות את הרושם פה. תקשיבי טוב, גב' ואל תהיי חוצפנית.

כב' הש' קובו:       לא, אין צורך לקרוא לעדה חוצפנית.

עו"ד אוחיון:          מי שמדברת ככה, שואלים אותה שאלה, זה עניין אישי. את יודעת כמה עוזרים עסקו עם התלושים האלה בלשכות? את יודעת כמה אנשים הגיעו כדי לקבל את התלושים? את באמת רוצה שנאמין לך שאת לא ראית מזה כלום ולא שמעת כלום, שאתם סמוכים כל כך?

העדה, גב' גני גונן:  האמת זה לא מעניין אם אתה מאמין לי או לא, אני אומרת רק את האמת והתשובה היא, לא.

עו"ד אוחיון:                       השמיעה שלך טובה, הראיה שלך טובה?

ת:                         גם השכל שלי בסדר.

עו"ד אוחיון:                      לא שאלתי על השכל.

ת:                         ככה זה כשאין מה לשאול אז יורדים על העד?

עו"ד אוחיון:                       כשחושבים שעד לא אומר אמת כי יש לנו ראיות אחרות, אז מעמתים אותו עם האמת.

ת:                         אז תביא ראיות, במקום להטיח האשמות, תביא ראיות.

עו"ד אוחיון: תגידי, את לא מנהלת פה את, זה לא ישיבת מועצה. תגידי, את שומעת, את את בעצמך לא העלית לדיון הרבה פעמים את הנושא של חלוקת התווים והצורך לעשות את זה בצורה מובנית ומסודרת? את בעצמך לא העלית את זה?

ת:                         לא, אני לא העליתי את זה, מי שהעלה את זה.

ש:                        כן.

ת:                         היה רון קוגמן בשיחה אקראית ששמעתי אותו מדבר עם שגיא רוכל גזבר העירייה.

עו"ד אוחיון:                       כמה זמן לפני שנחקרת? 3, 4 שנים?

ת:                         אני לא זוכרת, אני,

עו"ד אוחיון:                       כמה זמן?תנסי להיזכר.

ת:                         סליחה, אדוני,

עו"ד אוחיון:                       תנסי להיזכר.

ת:                         אני זוכרת בדיוק זה הייתה שיחה בין רון קוגמן לשגיא והוא אמר שצריך נוהל הסדרה ולעניות דעתי זה היה בנושא קמחא דפסחא.

עו"ד אוחיון:                      מה את אומרת?

ת:                         כן.

עו"ד אוחיון:                        כשהוא, זה היה קודם כל, בואי נדייק, זה היה 3 שנים לפני שנחקרת במשטרה, ככה את אומרת, את נחקרת בשנת באפריל 2017, את מאשרת את זה או שאת רוצה שאני אראה לך את זה?

ת:                         לא, אני יודעת בדיוק מה זה היה. זו הייתה שיחה בין רון קוגמן לשגיא רוכל גזבר העירייה בנושא הסדרת, זה היה שיחה אגבית, היא לא הייתה בנושא הזה, אבל לא משנה, זה היה סיום של פגישה אחרת פ.ע אחר בנושא אחר.

ש:                        כן, כמה שנים לפני?

ת:                         וזה היה שוליים של שיחה.

ש:                        כמה שנים לפני?

ת:                         שהסתיימה במשפט, 'צריך לעשות נוהל הסדרה בנושא התקשיר'.

ש:                        תקשיבי טוב.

ת:                         הנחתי את הדבר בקמחא דפסחא.

ש:                        שאלתי אותך כמה שנים לפני?

ת:                         יכול להיות שזה היה 3 שנים אחרי, יכול להיות 4, יכול להיות שזה היה בתחילת הקדנציה.

ש:                        את הנחת שזה קמחא דפסחא? את מנכ"לית העירייה.

ת:                         אכן.

ש:                        וחשבת ואת לא ידעת מה הנוהל בקמחא דפסחא?

ת:                         לא.

ש:                        לא ידעת.

ת:                         לא. אני מכירה את הנוהל באופן כללי, אני לא מכירה לפרטי פרטים,

ש:                        ואת חשבת שהנוהל לא מסודר?

ת:                         לא, אני לא חשבתי שהנוהל לא מסודר.

ש:                        אז ברור היה לך שלא מדברים על זה.

ת:                         לא.

ש:                        אני מודה לך, אני מודה לך.

ת:                         סליחה, ממש לא.

ש:                        סעי לשלום.

ת:                         זו הנחה.

ש:                        סעי לשלום.

ת:                         זו הנחת עבודה שלך.

ש:                        סעי לשלום.

 

=========================================================

ניסים סוסן – עדותו בשלב ההוכחות

אתר השרון פוסט חושף את עדותו, הקצרה מאוד יש לומר, של ניסים סוסן, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה נגדית לעורך הדין אשר אוחיון:

עו"ד שרגנהיים:     אנחנו מגישים את ההודעה שלך במשטרה במקום לשאול אותך שאלות ורק חברי ישאל שאלות, בסדר?

עו"ד אוחיון:          שנייה אחת. אדוני. תראה, אתה מעולם לא קיבלת תלושים בעצמך, נכון?

העד, מר סוסן:       אתה שואל או שאתה אומר?

עו"ד אוחיון : אתה לא הבנת את השאלה שלי?

ת:                         אני הבנתי את השאלה מצוין.

עו"ד אוחיון                      אז תענה עליה.

ת:                         אל תרים עלי את הקול שלך.

עו"ד אוחיון                       תענה על השאלה.

ת:                         תשאל את השאלה.

עו"ד אוחיון                      תענה על השאלה.

כב' הש' קובו:       הסניגור לא צריך להרים את הקול.

העד, מר סוסן:       אם קיבלתי או לא קיבלתי.

כב' הש' קובו:       שואלים שאלה.

עו"ד אוחיון:          לך הביתה, לך הביתה.

העד, מר סוסן:       אל תכתיב לי את התשובה שמעולם לא קיבלתי.

עו"ד אוחיון:          לך הביתה. אני איתך לא מדבר.

כב' הש' קובו:       אין שאלות נוספות לעד?

עו"ד אוחיון:          עם עדים חצופים אני לא מדבר.

כב' הש' קובו:       תודה.

=========================================================

עדותו של הקבלן אבי זיתוני בבית המשפט

אבי זיתוני, יזם נדל"ן מזה 30 שנה, בונה בארץ, בנה גם בכפר סבא 500 יחידות דיור. זיתוני ידוע כמקורבו של בן חמו בזמן שהאחרון היה ראש העירייה בכפר סבא ואף ערך לו כנסי בחירות בביתו.

העד, אבי זיתוני:     עוזר ראש העיר חזי ברזניי התקשר למשרדנו, מדובר על שנת 2010, 2011, משהו כזה, לפני פסח, אמר שיש תושבים נזקקים שצריך שמבקש שנתרום להם ושנקנה תלושי שי לחג, ביקשתי מהפקידה שלי שתלך לשופרסל ותקנה תלושי שי לחג ותמסור את זה לחזי ברזני וזה מה שהיא עשתה. מדובר בתלושים בשווי 5000 ש. שלחתי את המזכירה שלי שקוראים לה ויקטוריה לשופרסל לקנות תלושי שי לחג בשווי 5,000 ₪, היא קנתה אותם ומסרה את זה לחזי ברזני באופן אישי. זה היה לפני החגים, היו 3, 4 פעמים כאלה בין השנים 2010, 2012 משהו כזה. כשפנה אלי עוזר ראש העיר חזי ברזני וביקש את התרומה, אני רציתי שהכול יהיה מסודר, אז ביקשתי ממנו שישלח לי את זה בפקס שיבקש ממני, שישלח לי תיעוד מסודר שהוא מבקש ממני שאני אתרום והוא באמת הכין לי מסמך ושלח לי בפקס, זה המסמך שמעיד שהוא ביקש ממני שאני אתרום 5,000 ₪, הכול עשיתי בצורה ראסמית".

ש:                        מדוע לא העברת את התרומה ישירות ללשכת הרווחה בעירייה?

עו"ד אוחיון:          אני מתנגד, אני מתנגד, זאת שאלה משום מקום שמכוונת, משום מקום.

עו"ד נחמן:            העד יגיב על זה.

עו"ד אוחיון:          סליחה, כאילו צריך היה לשלוח את זה לרווחה, ככה התנהלה החקירה במשטרה שהכניסו לאנשים כאילו צריך היה לרווחה ואי אפשר בלי הרווחה, אני לא מצליח להבין את השאלה, מה זה למה לא תרמת ישירות לרווחה? הוא אמר פעם שהייתה לו התלבטות?שהיה לו שקלא וטריא? את מכניסה לו בראש דברים שהוא לא העיד עליהם.

עו"ד נחמן:            הוא העיד על זה בחקירה ואם חברי רוצה אני אפנה,

עו"ד אוחיון:          מה זה? אנחנו תכף נראה איך הייתה חקירת המשטרה.

כב' הש' קובו:       אני מתיר את השאלה, העד יניח שלא משתמש מהשאלה שהוא היה חייב לעשות כך, פשוט יסביר מה היה הלך מחשבתו באותו רגע.

העד, מר זיתוני:     פנה אלי עוזר ראש העיר וראיתי כסמכות כאדם מכובד בעיר, זה ראש העיר פונה אלי, מבקש ממני לנזקקים, תיאר את זה שהם במצב מצוקה ממש לפני חג הפסח, חשבתי שזו מצווה לתת תרומה, זה הכול, אמרתי לו, 'רק תשלח לי משהו שיהיה מסודר, שאני אראה שעשיתי את הכול בצורה מסודרת', אני לא מתמצא בפרוצדורות.

זיתוני, משיב בחקירה נגדית לעורך הדין אשר אוחיון:

עו"ד אוחיון:          מר זיתוני, אתה קבלן כבר הרבה שנים, בונה כבר הרבה שנים גם בכפר סבא גם במקומות אחרים, אדם שבאמת הוא נקי כפיים, כל החלק שלך בפרשה זה בסך הכול שעשית מצווה, נכון? אני מתמצת את זה, אבל כשהגעת למשטרה, אני חושב שזה בושה וחרפה, התייחסו אליך אחרת.

העד, מר זיתוני:     נכון.

ש:                        אולי תספר לבית המשפט, התייחסו אליך כאילו אתה פושע, כאילו לא רק שלא עשית מצווה, כאילו שאתה פשוט פושע.

ת:                         עצרו אותי.

ש:                        ועצרו אותך.

ת:                         עשו ממני כבן אדם.

ש:                        קרימינל.

ת:                         קרימינל, ממש, זה פעם ראשונה בחיים שלי.

ש:                        שאתה לא רק שאתה רחוק מזה, אתה ההיפך, מה שעשית פה בסך הכול תרמת תלושים.

ת:                         בתום לב.

ש:                        מה זה בתום לב? עשית מצווה.

ת:                         נכון, עשיתי מצווה, נכון.

ש:                        אני אגיד לך מה רצו השוטרים, מה לא אהבו, הם רצו שתפליל את יהודה, זה היה ברור לגמרי, זה היה חד כל הזמן, נכון?

ת:                         נכון.

ש:                        והם כעסו כי אתה לא הפללת את יהודה, כי אתה אמרת, 'תשמע, יהודה אף פעם לא ביקש ממני'.

ת:                         זה נכון.

ש:                        זאת הייתה האמת, נכון?

ת:                         הוא אף פעם לא פנה אלי.

ש:                        פתחו לך תיק פלילי.

ת:                         פתחו לי תיק פלילי.

ש:                        לקחו לך טביעות אצבע.

ת:                         לקחו לי טביעות אצבע. פעם ראשונה ואני מקווה פעם אחרונה בחיים.

ש:                        זה תלוי אם תהיה עוד חקירה נגד יהודה ולא תפליל אותו, אני לא מבטיח לך את זה, ממש לא. במהלך החקירה גם איימו עליך שיעצרו אותך.

ת:                         כן.

ש:                        כל זה לא מופיע, כמובן, בהודעה שקראת, נכון?קראת, זה לא מופיע שם, נכון?

ת:                         לא.

ש:                        האיומים האלו שהיו במהלך החקירה לא מופיעים במהלך החקירה.

ת:                         לא, אמרו שאני בחקירה תחת אזהרה.

ש:                        ברור, אבל גם אמרו לך במהלך החקירה כשלא הפללת את יהודה.

ת:                         לקחו אותי מהבית.

ש:                        בתוך החקירה עצמה גם.

ת:                         בתוך חקירה הם לא, דווקא החוקר התרשם שאני מדבר אמת, הוא.

ש:                        כן.

ת:                         אמר, 'אני אדבר עם הבוס שלי ואם הכול בסדר נשחרר אותך', זה מה שהיה, הוא דיבר עם הבוס שלו ואחרי שחקר אותי וראה שהכול בסדר, שחרר אותי.

ש:                        אבל במהלך החקירה גם האשים אותך שאתה עשית יד אחת עם יהודה.

ת:                         לא, הוא רצה, הוא רצה לברר אם יהודה פנה אלי באופן אישי, אם היה איזה משהו אישי, לא היה שום דבר אישי, הוא מעולם לא פנה אלי ולא ביקש ממני באופן אישי אף פעם, הכול היה דרך חזי ברזני הנושא של התלושים, אבל יהודה לא פנה אלי באופן אישי אף פעם וביקש ממני תרומה כלשהי.

ש:                        ניסה לברר איתך, אולי אתה מהתומכים של יהודה ובגלל זה הוא ביקש ממך תרומות, אתה זוכר?אתה אמרת לו שאתה בכלל לא תמכת בו בבחירות.

ת:                         בבחירות הראשונות לא תמכתי בו כי לא, לא תמכתי בו בבחירות הראשונות.

ש:                        לא, לא, זכותך לא לתמוך בו, זכותך לתמוך במי שאתה רוצה.

ת:                         בבחירות השניות כן תמכתי בו.

ש:                        טוב.

ת:                         אמרתי את זה.

ש:                        לא, אמרת שאתה לא זוכר במי תמכת בשניות, אבל לא משנה, זה בכלל לא חשוב, מה שחשוב זה שכל הזמן ניסו לקשור את התרומה הזו ליחסים שלך עם יהודה, למעין מהלך של תן וקח, זה מה שהם ניסו לעשות.

ת:                         לא היו דברים כאלה מעולם.

ש:                        ברור, אבל זה מה שהם ניסו לעשות, ברור שלא היו דברים כאלו.

ת:                         ובאו לעצור אותי בשביל לבדוק את זה, אבל.

ש:                        בשביל לבדוק את זה.

ת:                         כן, ראו שזה לא ככה.

ש:                        אתה כאזרח חושב שזה גם לגיטימי? מבחינתי.

ת:                         לא, זה לא לגיטימי, אני הייתי המום, באותו זמן הייתי זה היה שוק בשבילי.

ש:                        רק אני אסיים בזה. אז ככה זה היה 3, 4 פעמים, לפי מיטב זיכרונך, עם חזי ברזני וזה הפסיק.

ת:                         כן.

ש:                        כשחזי ברזני הפסיק להיות עוזר, הפסיקו לפנות אליך.

ת:                         נכון.

ש:                        עד בכלל, נכון?

ת:                         עד בכלל.

ש:                        לא העוזר שאחריו ולא העוזר שאחרי אחריו, נכון?

ת:                         לא מכיר גם את אלה, לא יודע מי הם, לא מכיר אותם.

ש:                        דרך אגב, אתה יודע מה חזי ברזני עשה עם התלושים האלה?

ת:                         לא, אין לי מושג.

ש:                        אני מודה לך.

======================================================

שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות