חשיפה בלעדית באתר החדשות השרון פוסט: דו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר חושף את שכר הבכירים בעיריית הוד השרון

מאת: אירית מרק

חשיפה בלעדית של פורטל החדשות השרון פוסט: דו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר חושף לראשונה את שכר הבכירים בעיריית הוד השרון לשנת 2018.

 

מהנתונים עולה תמונה לפיה לחלק מצמרת עיריית הוד השרון עלה השכר מהשנה הקודמת באחוזים נאים.

 

 

הוד השרון בשנת 2018
הפרש שכר ב-% שכר ברוטו ממוצע בשנה קודמת עלות העסקה ממוצעת שכר ברוטו ממוצע חלקיות משרה סוג תפקיד תפקיד שם גוף
2.53 % 46,446 63,322 47,619 1.00 מבקר פנימי מבקר פנימי עיריית הוד השרון
-0.18 % 41,268 54,889 41,192 1.00 מנהל כללי מנהל כללי עיריית הוד השרון
-7.05 % 42,582 47,807 39,579 1.00 מנהל מחלקה וטרינר מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
0.19 % 37,889 50,756 37,959 1.00 יועץ משפטי יועץ משפטי עיריית הוד השרון
4.35 % 35,841 50,106 37,400 1.00 מהנדס ראשי מהנדס ראשי עיריית הוד השרון
0.91 % 34,865 47,077 35,182 1.00 מנהל כספים גזבר הרשות מנהל כספים/גזבר עיריית הוד השרון
0.78 % 33,369 41,026 33,628 1.00 סמנכ"ל חינוך סמנכ"ל עיריית הוד השרון
12.40 % 29,210 43,393 32,833 1.00 סמנכ"ל סמנכ"ל עיריית הוד השרון
-9.72 % 36,293 42,455 32,767 1.00 מנהל אגף מ. מחלקת חינוך מנהל אגף עיריית הוד השרון
-0.39 % 31,916 42,863 31,793 1.01 מנהלת תיכון אחר עיריית הוד השרון
0.00 % 0 38,800 31,364 1.00 מנהל אגף תשתיות מנהל אגף עיריית הוד השרון
-1.51 % 31,130 41,085 30,661 1.03 אחר מנהלת בית ספר תיכון אחר עיריית הוד השרון
0.00 % 0 40,215 29,920 0.54 מנהל אגף סגן גזבר מנהל אגף עיריית הוד השרון
29.14 % 23,167 39,344 29,917 1.00 מנהל מחלקה רישוי עסקים מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
1.10 % 29,590 36,015 29,915 1.00 מנהל אגף מנהל רשות הספורט מנהל אגף עיריית הוד השרון
0.33 % 29,389 39,177 29,486 1.00 מנהל אגף שפע מנהל אגף עיריית הוד השרון
5.58 % 27,524 38,754 29,060 1.00 מנהל אגף משאבי אנוש מנהל אגף עיריית הוד השרון
5.51 % 27,154 34,527 28,651 1.00 מנהל אגף שירותים חברתיים מנהל אגף עיריית הוד השרון
5.07 % 26,274 36,909 27,607 1.00 מנהל אגף הנדסה מנהל אגף עיריית הוד השרון
5.01 % 25,371 35,417 26,642 1.00 מנהל אגף משנה ליועץ המשפטי מנהל אגף עיריית הוד השרון
7.77 % 24,720 35,506 26,641 1.00 מנהל אגף מנמרית תקשורת ומחשוב מנהל אגף עיריית הוד השרון
1.56 % 25,089 33,854 25,479 1.00 דובר דובר עיריית הוד השרון
11.61 % 22,351 33,132 24,946 1.00 מנהל אגף בינוי מנהל אגף עיריית הוד השרון
6.13 % 23,333 32,540 24,764 1.00 מנהל מחלקה  תובעת עירונית וסגנית היועץ ה מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
1.95 % 24,244 30,237 24,717 1.00 מנהל מחלקה מנהל מחלקת תרבות ונוער מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
-5.47 % 25,999 29,568 24,576 0.08 מזכיר מזכיר עיריית הוד השרון
2.10 % 21,426 36,779 21,876 1.00 עוזר/ע.ראשי/ע.בכיר עוזר/עוזר ראשי/עוזר בכיר. עיריית הוד השרון
11.46 % 18,641 27,131 20,776 1.00 מנהל מחלקה תברואה וחזות העיר מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
4.77 % 19,554 27,220 20,485 1.00 מנהל מחלקה כח אדם מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
3.97 % 19,649 26,651 20,429 1.00 מנהל מחלקה גביה מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
4.40 % 19,465 26,794 20,320 1.00 מנהל מחלקה תנועה ,תחבורה וזהירות בדרכים מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
1.11 % 19,857 26,326 20,078 1.00 מנהל מחלקה גינון מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
14.73 % 17,435 26,533 20,003 1.00 מנהל מחלקה נכסים מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
6.35 % 18,652 26,057 19,837 1.00 מנהל מחלקה רישוי עסקים מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
11.41 % 17,692 26,202 19,712 1.00 מנהל מחלקה מוקד עירוני מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
22.34 % 15,711 24,993 19,221 1.00 מנהל מחלקה פיקוח עירוני מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
32.87 % 13,883 22,447 18,447 1.00 עוזר/ע.ראשי/ע.בכיר עוזרת מנכלית עוזר/עוזר ראשי/עוזר בכיר. עיריית הוד השרון
-12.83 % 21,161 24,181 18,445 0.50 מנהל מחלקה פניות ציבור וממונה על חוק חופ מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
0.00 % 0 24,169 18,229 0.92 מנהל מחלקה פרוייקטים מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
5.16 % 16,568 22,777 17,422 1.00 מנהל מחלקה מנהלת פיקוח ובנייה מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
3.49 % 16,776 22,906 17,361 1.00 מנהל מחלקה חוזים ומכרזים מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
0.00 % 0 22,772 17,231 0.42 מנהל מחלקה מנהלת צהרנים מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
101.22 % 8,043 21,006 16,184 1.00 מנהל מחלקה תקציבים מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
2.57 % 15,589 21,046 15,990 1.00 מנהל מחלקה תנאי שירות משאבי אנוש מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
14.00 % 13,812 20,666 15,745 1.00 מנהל מחלקה שילוט מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
14.98 % 13,602 20,454 15,640 1.00 מנהל מחלקה שומה מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
4.66 % 13,209 18,882 13,825 1.00 עוזר/ע.ראשי/ע.בכיר עוזר לסגן ראש העיר עוזר/עוזר ראשי/עוזר בכיר. עיריית הוד השרון
-21.11 % 13,392 14,555 10,566 1.00 מנהל מחלקה היטל השבחה מנהל מחלקה עיריית הוד השרון
שיתוף ב facebook
שתף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב print
הדפס
שיתוף ב email
אימיל

תגובות